Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekce nátěrů a analýza závad od společnosti SGS - zajišťuje, aby vaše nátěrové práce chránily váš majetek a bránily budoucím závadám nátěru.

Ať váš majetek zahrnuje správu stavenišť, továren, laboratoří, loděnic nebo elektráren, potřebujete mít jistotu, že vaše nátěrové práce chrání vaši budovu. Závady nátěrů znamenají nákladné výdaje na opravu a dlouhou dobu prostojů. Naše inspekce nátěrů a analýza závad pomáhá zajistit nepřetržitou ochranu vašeho zařízení.

Proč užívat inspekci nátěrů a analýzu závad od SGS?

Pro zajištění toho, aby nátěrové práce plně chránily vaše zařízení, poskytujeme komplexní inspekci nátěrových prací, renovací betonu, izolací a omítek. Navíc vám naše analýza závad nabízí pečlivé vyšetření příčin jakýchkoliv závad, aby vám pomohla předejít jejich budoucímu výskytu.

Naše inspekce nátěrů a analýza závad vám pomáhá:

 • nátěry na oceli, nerezové oceli, hliníku, betonu, cihlách či plastu posuzovat ohledně shody, slučitelnosti a výkonu,
 • vyloučit nákladné výdaje na opravy a prostoje způsobené závadami nátěrů, jako jsou chátrání betonu, koroze a uvolňování adhesivních nátěrů a
 • určit příčiny závad nátěrů a předcházet podobným výskytům v budoucnu.

Vedoucí poskytovatel inspekce nátěrů a analýzy závad

Jako vedoucí světový poskytovatel inspekce nátěrů a analýzy závad jsme první volbou pro širokou škálu zákazníků ze všech průmyslových oborů na celém světě. Nabízíme vám nejmodernější technologii, technické postupy a vybavení zároveň s vysoce kvalifikovanými techniky, aby vám přinesli bezkonkurenční odbornost v posuzování nátěrů. Navíc úzce spolupracujeme s výrobci nátěrů tím, že poskytujeme inspekce kontrol jakosti pro zvýšení kvality nátěrových prací.

Naše služby inspekce nátěrů a analýzy závad zahrnují:

 • posuzování a odborné posudky škod,
 • určení nerovností povrchu,
 • technické specifikace,
 • všeobecnou technickou pomoc,
 • rozbor zrnitosti,
 • posouzení ztrát a poradenství k opravám,
 • periodické kontroly jakosti,
 • periodické technické inspekce,
 • služby laboratoře technických nátěrů,
 • průzkum technických nátěrů,
 • zkoušení shody, slučitelnosti a výkonu,
 • zkoušení tloušťky, tvrdosti, přilnavosti, lesku a barevnosti nátěru a
 • školení pro kontrolory nátěrů.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak naše inspekce nátěrů a analýza závad může zajistit, aby vaše nátěrové práce chránily vaši budovu a předcházely budoucím závadám.


 

kontaktujte nás