Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

služby společnosti SGS pro kvalifikaci svářečů: kvalifikace svářečů a postupů sváření při výstavbě potrubí pro provozovatele či nezávislé dodavatele potrubí.

V důsledku nekvalitního sváření potrubí, nesprávných nebo nevhodných svářecích postupů se mohou ve sváru projevit nedostatky a stav potrubí je tak velmi problematický. Mohou tak vznikat časné poruchy, prodlevy a vyšší náklady.

Proč si vybrat služby pro kvalifikaci svářečů společnosti SGS?

Umožníme vám, abyste si pro svou organizaci zajistili integritu potrubí a zamezilo se jakýmkoli nedostatkům týkajících se kvalifikovaných postupů a svářečů. Prostřednictvím našich služeb vám pomůžeme:

 • Vytvořit postupy sváření
 • Získat kvalifikaci pro postupy sváření
 • Posuzovat a zajistit si kvalifikované svářeče
 • Snížit náklady a zkrátit prodlevy

Sváření potrubí musí být definováno písemným postupem. Pokud takový postup doposud neexistuje, je nutné ho doplnit a musí splňovat podmínky používání u konkrétního potrubí. Kvalifikaci postupů sváření vedou naši certifikovaní inspektoři svářecích postupů (CWI). Ti mohou také vypracovávat postupy sváření, které se uplatní v terénu.

Naši CWI také zajišťují, aby svářeči pracovali v souladu s veškerými normami na všech materiálech. Díky tomu roste pravděpodobnost úspěšnosti oprav v terénu a minimalizují se nákladné prodlevy. Pomocí mobilních testovacích přívěsů můžeme zkoušet svářeče před jejich vysláním na lokaci přímo ve vašem zařízení, na staveništi nebo jinde.

Využijete-li našich služeb pro kvalifikaci svářečů a postupů sváření, budete mít vždy k dispozici CWI, který:

 • Dohlíží na proces kvalifikace
 • Zajišťuje výběr správných vzorků pro plánovaný postup
 • Sleduje a dokumentuje sváření vzorků
 • Zajišťuje dodržování daného postupu
 • Připravuje „pásy“ pro testování
 • Provádí testy svářených vzorků
 • Vyhodnocuje výsledky testů
 • Vyplňuje zákaznickou dokumentaci a kvalifikační formuláře

CWI provede:

 • Zkoušky pevnosti v tahu
 • Zkoušky ohybem
 • Zkoušky houževnatosti vrubu
 • Kvalifikaci pro postupy sváření

Kromě toho se zkouší tupé sváry, spojovací sváry a rukávy; na požádání lze ověřit spotřební svářecí zboží. Je možné také požádat o radiografické služby a metalurgické testy.

Spojte se s naší místní kanceláří SGS a zjistěte další informace o našich službách pro kvalifikaci svářečů.

kontaktujte nás