Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Správa nakládání s odpady společnosti SGS zajistí, aby byl odpad analyzován a zajištěno jeho skladování.

Zavolejte ještě dnes našemu týmu expertů v oblasti nakládání s odpadem a zjistěte více.

Před dalším postupem při nakládání nebo likvidaci odpadu musí být odpad s ohledem na jeho charakter - složení vhodně skladován. Náš tým zabývající se nakládáním s odpadem má zkušenosti ze všech odvětví a může navrhnout vhodné řešení jeho skladování. Máme nejnovější znalosti o aktuálních environmentálních normách a omezení. Můžete se věnovat vaší hlavní podnikatelské činnosti a být klidní, protože o nakládání s odpadem je postaráno.

Naše ENVI střediska mají skladovací kapacitu a jsou oprávněna k nakládání s nebezpečným odpadem. Zkontrolujeme obsah odpadu, jeho zajištění před přepravou, dále zajistíme jeho recyklaci či bezpečnou likvidaci. Pracoviště konečného ošetření jsou vybrána na základě složení odpadu. Systém správy záznamů používá online bezpečnostní listy (MSDS) pro přesný reporting a poskytnutí důkazu, že váš provoz je v souladu s environmentálními, zdravotními a bezpečnostními nařízeními.

Veškerá naše činnost je prováděná v souladu se státními a mezinárodními nařízeními. Pomůžeme vám být v souladu s legislativou platnou pro průmyslové odvětví, ve kterém působíte. Vydáme také certifikáty, které budou důkazem toho, že váš odpad byl zkontrolován a uskladněn způsobem, který je v souladu s ochranou životního prostředí. To znamená, že může být rychle zpracován, aby byla umožněna recyklace komponentů nebo efektivní likvidace.

Zavolejte ještě dnes našemu týmu zabývající se životním prostředí pro radu v oblasti bezpečného nakládání s odpady.

kontaktujte nás