Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje řadu školicích programů s environmentální a bezpečnostní tématikou a umožňuje tak vašim týmům držet krok s nejnovějšími technologiemi a dodržovat předpisy týkající se vašeho podniku.

Zavolejte našim školícím týmům a získejte více informací.

Naše školení v oblasti životního prostředí a bezpečnosti vám a vašim týmům poskytne objektivní přehled o nejnovějším vývoji v oblasti technických a environmentálních záležitostí a související legislativě.

Naše školicí programy obsahují:

  • Otázky bezpečnosti výrobků – registrace, hodnocení, povolení a zákaz chemických látek (REACH) a předpisy týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí (CLP)
  • Environmentální záležitosti a legislativa
  • Specializovaná témata týkající se ovzduší, půdy, vody, hluku, vibrací, bezpečnosti a geotechniky
  • Manipulace a transport nebezpečného zboží
  • Aktualizační a opakovací kurzy pro koordinátory v oblasti životního prostředí a bezpečnostní odborníky.

Školení může probíhat přímo na vašem pracovišti nebo v našem zařízení. Některé semináře probíhají také na Internetu. Kurzy jsou praktické a vybízejí k aktivní účasti všech přítomných.

Zajistěte, aby vaši zaměstnanci získali nejnovější znalosti o zdravém životním prostředí a získali školení v oblasti bezpečnosti. Zavolejte nám a dozvíte se více o nejnovějších školících programech.

kontaktujte nás