Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše společnost snižuje vaše rizika nákupu na základě ověřování schopnosti dodavatelů plnit jejich smluvní požadavky na kvalitu, množství a dodávku.

Audity provádíme v zastoupení organizací, jako je organizace pro globálně odpovědnou akreditovanou výrobu (WRAP), a zajišťujeme také, aby dodavatelé vyhověli vašim pokynům pro firemní sociální odpovědnost.

Abychom vám pomohli porozumět schopnostem a podmínkám dodavatelských provozů ještě před tím, než přijmete důležitá podnikatelská rozhodnutí, nabízíme tyto služby:

Hodnocení kodexu chování

Provádíme audity vyhovění v oblasti sociální odpovědnosti, abychom zajistili, že vaši partneři v podnikání plní vaše vlastní závazky firemní sociální odpovědnosti. Výkon sociální odpovědnosti zahrnuje zavedení a trvalé dodržování kodexu chování, lidských práv a etických požadavků. Vzhledem k tomu, že při jejich dodržování snižujete riziko, že způsobujete společenskou a ekologickou škodu, ideální situací bude, když váš program(y) budou dodržovat všechny subjekty vašeho dodavatelského řetězce.

Pro zajištění efektivity by váš program(y) sociální odpovědnosti měl být transparentní, měl by zapojovat zainteresované strany a vyznačovat se dlouhodobým a systematickým přístupem. Využijete-li našich nezávislých auditních služeb, pomůže vám to ověřit transparentnost, jednotnost a integritu. Pro výkon auditů nás akreditovaly tyto organizace:

  • Aussenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) – sdružení pro zahraniční obchod německých maloobchodních prodejců;
  • amfori BSCI: amfori BSCI je přední systém řízení dodavatelského řetězce, který podporuje společnosti v oblasti sociálního vyhovění a zlepšování v továrnách a na farmách v jejich globálních dodavatelských řetězcích;
  • Iniciativa pro etický obchod (ETI) – aliance globálních obchodních značek, maloobchodních prodejců, odborů, organizací vedoucích kampaně a charitativních organizací;
  • Initiative for Compliance and Sustainability (ICS) – řízená pod dohledem francouzské federace maloobchodních prodejců (FCD);
  • WRAP – nezávislá, nezisková společnost.

Hodnocení kvality továren

Tato služba vám umožňuje ověřit schopnost výrobce plnit smluvní podmínky bezpečnosti, kvality, výkonu, množství a dodávky. Toto hodnocení můžeme upravit podle vašich konkrétních požadavků, abychom vám na základě zajištění kvality v každém stupni dodavatelského řetězce pomohli posílit a chránit vaši obchodní značku.

Kontaktuje naši společnost již nyní, abyste zjistili, jak vám můžeme pomoci snížit rizika nákupu a rozšířit váš firemní program sociální odpovědnosti na celý hodnotový řetězec.

kontaktujte nás