Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ISO 26000: Pokyny pro společenskou odpovědnost (hodnocení výkonnosti a školení) od SGS.

Norma ISO 26000 poskytuje pokyny, jimiž se mohou organizace řídit a podporovat tak společensky odpovědné chování. Na základě této normy se světové organizace inspirují v utváření svých strategií sociální odpovědnosti.

Chcete-li, aby vaši stávající i potenciální zákazníci, zaměstnanci a další partneři pochopili aktivity vaší organizace a aby byli schopni srovnat vaše úspěchy, měli byste se řídit normou ISO 26000 Pokyny pro společenskou odpovědnost.

Vaší organizaci můžeme pomoci s uplatňováním normy ISO 26000, aby využívala výhod spojených se společensky odpovědným chováním. Nabízíme vám analýzu rozdílů nebo kompletní hodnocení vašeho přístupu k pokynům uvedeným v této normě, abyste zjistili, v jakých oblastech se ještě můžete zdokonalit. Poskytujeme také školení k šíření osvěty, aby vám bylo jasné, jak tuto normu můžete zakotvit ve své organizaci.

ISO 26000 je určena pro rozmanité organizace jak ve veřejném, tak soukromém sektoru v rozvinutých i rozvíjejících se zemích. Pomůže vám jednat společensky odpovědně tak, jak to společnost vyžaduje.

Udržitelný provoz pro organizace neznamená jen poskytování výrobků a služeb, které uspokojí zákazníka, a to bez ohrožování životního prostředí, ale také pracování společensky odpovědným způsobem. Normu ISO 26000 stále více přijímají organizace po celém světě a vypracovávají díky ní strategie odpovědnosti. Začínají se na ni také spoléhat jako na komplexní vodítko.

Norma ISO 26000 vaší organizaci pomůže pracovat společensky odpovědným způsobem díky tomu, že vám poskytne pokyny ohledně:

  • koncepcí, podmínek a definicí týkajících se společenské odpovědnosti
  • pozadí, trendů a charakteristik společenské odpovědnosti
  • principů a postupů týkajících se společenské odpovědnosti
  • základních požadavků a problémů společenské odpovědnosti
  • integrace, provádění a propagace společensky odpovědného chování v rámci organizace, jejích pravidel a postupů v celém rozsahu působnosti
  • identifikace vašich partnerů a spolupráce s nimi
  • zveřejňování závazků, provádění a dalších informací týkajících se společenské odpovědnosti

Splňte očekávání svých partnerů. Spolupracujte s SGS na zavedení a propagaci nové normy ISO 26000, pokynů pro společenskou odpovědnost.

kontaktujte nás