Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Aby vaše organizace mohla svým ekologickým chováním zapůsobit na zákazníky, spotřebitele a akcionáře, musíte prokázat a účinným způsobem zveřejňovat, jaké jsou vaše emise skleníkových plynů (GHG).

Zainteresované strany očekávají, že organizace vyhoví normám v oblasti životního prostředí a prokáže svůj závazek ke snížení dopadu každodenního provozu.

PAS 2050, veřejně dostupné specifikace pomohou. Pomohou vám změřit ekologický dopad činností, produktů a služeb vaší organizace a vyhodnotit emise skleníkových plynů GHG za dobu jejich cyklu životnosti.

Můžeme vaší organizaci pomoci splnit tyto normy uhlíkové stopy. Náš audit a posouzení může pomoci ke konkurenční výhodě, větší důvěře zákazníků a dokonce i k řízení emisí skleníkových plynů GHG za dobu cyklu životnosti u dodavatelů.

Zavedení PAS 2050:2008 vám pomůže:

  • řídit emise skleníkových plynů z provozů a od dodavatelů jako výchozí bod pro snížení emisí GHG v budoucnosti,
  • zajistit si konkurenční výhodu, protože společnosti ve stále větší míře vyžadují tato data, aby si provedli posouzení vlastního cyklu životnosti,
  • poskytnout koncept nízkouhlíkového a zeleného návrhu, snížit využití surovin a zvýšit využití nízkouhlíkových dodavatelů,
  • splnit očekávání zákazníků s cílem být jedničkou na trhu a zvýšit ekologické povědomí spotřebitelů,
  • získat důvěru spotřebitelů prostřednictvím veřejně oznámených prohlášení o shodě a zveřejňování výsledků,
  • poskytnout odrazový můstek pro budoucí uplatňování uhlíkového značení,
  • umožnit používání nezávislé ověřovací značky v oblasti marketingu a komunikace,
  • podporovat přijetí vnitřních opatření ke snížení emisí prostřednictvím výzkumu alternativního složení produktů, alternativních surovin a procesů a určení míst velkých úniků emisí.

Uzavřete s námi smlouvu na posouzení řešení ke snížení energetické spotřeby ve vaší organizaci a dodavatelském řetězci a zajistěte si vyhovění normě PAS 2050 “uhlíková stopa” . Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) již pracuje na nové normě o uhlíkové stopě produktů – ISO 14067.

Jsme také světovou jedničkou v oblasti certifikace podle ISO 14001:2004 a validaci/ověřování podle ISO 14064:2006 .

kontaktujte nás