Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Specialisté na kvalitu vnitřního prostředí společnosti SGS mohou pro zajištění zdraví a zlepšení produktivity vašeho týmu provést kontrolu pracovního prostředí. Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více.

Vaše provozy by měly být pravidelně kontrolovány za účelem zajištění minimálního hluku, znečištění ovzduší a vody. To slouží k minimalizaci jakýchkoliv škodlivých efektů na vaše zaměstnance. Dobrá správa vnitřního prostředí je nejen smysluplná, ale může být také zisková– zamezením "syndromu nezdravých budov" snížíte absenci a zajistíte soustavnou obyvatelnost vašich prostor.

Naše akreditované týmy kvality vnitřního prostředí ve vašich provozech prověří hlediska, která mohou být příčinou obtíží nebo nemocí vašich zaměstnanců či návštěvníků vašich pracovišť. Zdravotní problémy mohou být způsobeny nedostatečnou kvalitou vzduchu, bakteriemi a mikroorganismy, chemickým znečištěním, špatným větráním, problémy s teplotou a vlhkostí, vysokým hlukem a nedostatečným osvětlením. Společně s vámi můžeme pracovat na vyhodnocení vašich potřeb a vyvinout řešení, které zajistí čisté vnitřní prostředí chránící vaše podnikání.

Naše činnost v tomto oboru je nejpokročilejší na světě. Naše týmy se skládají z akreditovaných odborníků, hygieniků, průmyslových architektů, mikrobiologů a techniků specializujících se na klimatizace. Naše odborné znalosti v oblasti životního prostředí byly použity pro zlepšení administrativních, veřejných a soukromých budov, nákupních a zábavních středisek, restaurací, nemocnic, hotelů, škol a výzkumných středisek.

Naše služby zahrnují:

  • kontrola topných, větracích a klimatizačních systémů,
  • stanovení znečišťujících látek v interiéru, jako jsou například mikroorganismy, prachové částice a těkavé organické látky,
  • prozkoumání hygienických, mikrobiologických a chemických faktorů,
  • prozkoumání hluku a elektromagnetických polí,
  • stanovení intenzity světla,
  • posouzení rizika azbestu a jiných nebezpečných látek,
  • kontrola kvality vody v klimatizacích, chlazení a skladovacích prostorách, včetně zjišťování přítomnosti bakterie legionella,
  • optimalizace spotřeby energie ve vašich budovách.

Po mnohaletých zkušenostech jednání se státními a regulatorními orgány po celém světě jsme vyvinuli specializovaný softwarový nástroj, který nám umožňuje rychlé a jednoduché vyhodnocení vašich prostor. Nástroj za pomoci barevně rozlišeného systému hodnocení zobrazuje naše analýzy, takže můžete na první pohled vidět, kde je potřeba zasáhnout. To vám umožní stanovit priority a plán pro budoucí zlepšování.

Nejen že můžeme provádět údržbu vašeho pracoviště, ale můžeme také začít ve fázi plánování a nabídnout poradenství při projektování nové stavby, takže chladící a topná zařízení budou maximálně zvyšovat kvalitu vašeho prostředí v interiéru.

Náš certifikát kvality prostředí v interiéru je pro vaše zaměstnance a investory důkazem, že vaše pracoviště splňuje nezbytné zákonné požadavky. Kontaktujte ještě dnes naše odborníky na kvalitu vnitřního prostředí.

kontaktujte nás