Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby společnost SGS pro oblast pohostinství vám poskytují řadu revizních, testovacích a certifikačních služeb pro zvýšení vašeho souladu s předpisy a dodávají jistotu vašim zákazníkům a pracovníkům v cestovním ruchu.

Kontaktujte náš tým expertů v oblasti pohostinství ještě dnes.

V pohostinství je vaše pověst pod nestálou kontrolou. Je nezbytné vytvořit důvěru ve vaše služby, zajistit jim pozitivní zážitky a povzbudit je, aby se znovu vrátili. Udržování vysokého standardu hygieny, zdraví a bezpečnosti je klíčové pro úspěch vašeho podniku. Váš provoz potřebuje splnit nebo překročit průmyslové standardy a musí být v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Společnost SGS nabízí širokou škálu služeb v oblasti pohostinství, které zahrnují revizi a testování všech aspektů činností v pohostinství. Od hotelů, restaurací, cateringu po potravinářské prodejny, školy a nemocnice s vámi budeme pracovat, abychom pomohli vašim zaměstnancům dodržovat normy bezpečnosti a kvality potravin a environmentální standardy. Nabízíme revizní služby, laboratorní testování, certifikaci a také školení, aby byli vaši zaměstnanci plně připraveni udržovat ty nejvyšší standardy.

Můžete získat výhodu díky našim odborným schopnostem v oblasti inspekčních, verifikačních, testovacích a certifikačních služeb po celém světě. Náš kompletní rozsah služeb zajišťuje, že se budete neustále zdokonalovat, pomáhá snižovat rizika, zlepšit účinnost a zajistit shodu se smluvními a zákonnými požadavky a chránit vaši dobrou pověst. Spolupracujeme s vámi na rozvoji smluveného nastavení nástrojů, které vám pomohou identifikovat a zmírnit rizika, a také určit a zvýšit efektivitu, abyste neustále splňovali očekávání vašich hostů.

Vyberte si a zkombinujte řadu našich speciálních služeb v oblasti pohostinství, včetně:

Monitorovaného schvalovacího režimu v oblasti hygieny:náš globální nezávislý schvalovací režim pro podniky se zaměřením na potraviny, soustřeďující se na doporučení pro znatelné vylepšení provozních standardů, týkajících se bezpečnosti potravin.

Školení v oblasti hygieny potravin:zajišťuje, aby byl váš personál dostatečně vyškolen k uplatnění a udržení vysokého standardu hygieny potravin, který chrání veřejnost od nebezpečných praktik nakládání s potravinami.

Laboratorních služeb:k udržení vysokých standardů hygieny potravin a snížení rizika otravy jídlem pomocí pravidelného sledování vzorků povrchů, jídla, vzduchu a vody, testovaných našimi akreditovanými laboratořemi.

Certifikace systémů a služeb:certifikuje vaše služby, což vám pomůže splnit standardy a podpořit nároky na vaše služby a zlepšit vnímání vašeho podniku a organizace v očích vašich hostů a zákazníků.

Fiktivních hostů a simulovaných nákupů:monitorují zkušenosti vašich zákazníků, aby zajistili, že budou pozitivní a vaše služby budou na profesionální úrovni.

Převezměte kontrolu nad zdravím a bezpečností a zajistěte soulad s požadavky v oblasti životního prostředí, abyste snížili rizika a chránil dobrou pověst vašeho podniku. Volejte ještě dnes naše experty.

kontaktujte nás