Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Náš tým služeb pro zelené budovy nabízí ucelenou řadu služeb v oblasti poradenství, posuzování, testování a certifikace pro podnikatele ve stavebnictví, stavební společnosti, majitele a správce nemovitostí, výrobce stavebních materiálů a uživatele budov. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o výhodách našich řešení udržitelných budov. 

Zelená nebo udržitelná budova zvyšuje efektivitu využívání energie, vody a materiálů. Díky designu je dosahována úspora zdrojů a snížení negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí po celou dobu životnosti budovy – od její stavby a používání až po její rekonstrukci a odstranění.

Zelené budovy fungují daleko efektivněji než tradiční budovy. Mohou vám ušetřit peníze, zvýšit produktivitu zaměstnanců, zlepšit finanční zhodnocení společnosti a přispět k demonstrování vašeho zapojení do strategie udržitelného rozvoje.

Pro zaručení své naprosté nestrannosti se společnost SGS nezapojuje do žádné výrobní, obchodní nebo finanční činnosti, která může ohrozit její nezávislost a neutralitu. Tato zásadní hodnota a naše globální odbornost nám umožňuje nabídnout integrovaný a transparentní přístup ke službám v oblasti zelených budov. Přistupujeme k vašemu stavebnímu projektu jako k vzájemně propojenému procesu, který vyžaduje multidisciplinární postupy a dovednosti. Náš přístup vám pomůže naplnit vaše cíle v oblasti udržitelného rozvoje včas a v rámci rozpočtu.

Naše služby pro zelené budovy zahrnují:

  • studie proveditelnosti pro posouzení základních designů,
  • poradenství a usnadnění získání certifikace Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) a dalších certifikačních programů pro zelené budovy,
  • simulace a modelování energie a osvětlení budov,
  • základní a pokročilá přejímka třetí stranou,  
  • služby v oblasti udržitelnosti budovy a uhlíku, včetně analýzy uhlíkové stopy a jiných služeb, jako například "posouzení životního cyklu" a "předpovědi zbývající životnosti",
  • odběr vzorků vzduchu v interiéru a testování jeho kvality včetně biologických zkoumání s použitím technologie měření ATP druhé generace
  • služby energetického managementu,
  • testování chování materiálů zelených budov,
  • systémy energetického managementu a certifikace – EN16001 a ISO 50001.

Kontaktujte náš tým ještě dnes. Pozvedněte hodnotu svého nemovitého majetku a realizujte ekonomické a sociální výhody a výhody z hlediska životní prostředí větší efektivitou zdrojů.

kontaktujte nás