Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zákazníci, spotřebitelé a akcionáři požadují stále více výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí. Očekávají, že budete dodržovat ekologické standardy a prokážete svůj závazek v oblasti životního prostředí v každodenních činostech vaší společnosti. Klienti stále více žádají důkaz tohoto závazku a následováním pokynů BS 8555, máte možnost prokázat svůj závazek v oblasti ekologického chování.

BS 8555 poskytuje pro organizace efektivní způsob, jak rozložit náklady na implementaci obecného systému řízení životního prostředí. Kromě lepšího dodržování právních předpisů nám mnoho našich klientů hlásí zvýšenou morálku zaměstnanců, což vyplývá z informovanosti o tom, že si uvědomujete důležitost životního prostředí. Audit systému správy životního prostředí (EMS) od společnosti SGS poskytuje uznání a nezávislé ověření vašich úspěchů a značí pokrok k dosažení ISO 14001 a/nebo certifikace EMAS.

Světový tým společnosti SGS je tým kvalifikovaných vedoucích auditorů, kteří mají znalosti technické, regulační a životního prostředí , které jsou nezbytné pro poskytnutí profesionálních a smysluplných pokynů pro implementaci EMS, která vám pomáhá při plnění vašich enviromentálních cílů.

BS 8555 má šest hlavních fází, z nichž každá je rozdělena do několika klíčových etap. Zvolíte-li si certifikaci BS8555, vaše organizace pracuje na dosažení kritérií stanovených pro jednotlivé etapy, které pak tvoří základ inspekce pro každou fázi. Ačkoli těchto šest fází musí být dokončeno v daném pořadí, posouzení lze provádět buď u jedné fáze, nebo u skupiny fází. Dokončení šesté fáze vede k registraci na základě uznávané ekologické normy (ISO 14001 a/nebo EMAS). Šest fází BS8555 obsahuje:

  1. Zřízení základní linie
  2. Identifikace a zajištění souladu s právními a jinými požadavky
  3. Rozvoj záměrů, cílů a programů
  4. Implementaci a činnost EMS
  5. Kontrolu, audit a přezkoumání vedení
  6. Uznání systému správy životního prostředí

Vysoce kvalifikovaní auditoři společnosti SGS neobrátí audity na jednoduché vyplňování kontrolních seznamů a kontroly systémů dokumentů. Jsou vyškoleni světově uznávaným "způsobem SGS" - poslouchají vás, ale zároveň jsou objektivní a drží se etikety za všech okolností. Kontaktujte nás a dozvíte se, jak můžete zlepšit vaši ekologickou stopu prostřednictvím přijetí BS8555 se společností SGS.

kontaktujte nás