Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud opatření energetické účinnosti mají významně přispět k environmentální udržitelnosti, pak bude nutné zjistit a ověřit aktuální úspory energie, aby se prokázalo, jaký kráktodobý a dlouhodobý dopad tato opatření mají.

SGS je v přední linii, pokud jde o vštěpování důležitosti energetické účinnosti napříč odvětvími. Za tímto účelem zavádíme služby měření a ověřování úspory energie.

Při těchto našich službách bereme za základ Mezinárodní protokol o měření výkonu a ověření (International Performance Measurement and Verification Protocol, IPMVP), který se stal mezinárodně uznávaným standardem pro vyčíslení výsledků úspor energie. Tuto metodologii využívají naši experti na energetickou účinnost jako součást širšího programu jejího měření a ověřování, který zahrnuje:

 • sestavení referenční databáze
 • stanovení referenčního bodu
 • vypracovávání plánu měření a ověřování
 • provedení měření po vylepšeních
 • monitorování a úpravy úspor energie
 • vydávání zpráv o měřeních a ověřování
 • sledování dlouhodobých úspor energie

Naše služby v oblasti měření a ověřování jednak přispívají k mezinárodním snahám o snížení dopadu průmyslové činnosti na životní prostředí, a jednak spojí dohromady organizace z různých odvětví a nabídnou jim jednoznačný užitek:

 • podniky budou mít přístup k údajům o účinnosti programů na úsporu energie s cílem podpořit budoucí energetický management a obchodní rozhodnutí
 • společnosti dodávající energie (ESCO) budou mít nestranné a nezávislé důkazy, které poslouží jako základ pro rozdělení zisku se zákazníky
 • finanční instituce budou moci údaje o měřeních a ověřování využívat k posouzení rizik v ekologických finančních balíčcích
 • vlády budou mít spolehlivější a rozsáhlejší databáze pro vytváření strategie energetického managementu

Zajistěte, aby se vaše organizace stala jedním z nejdůležitějších inovátorů na poli energetické účinnosti poniku, a zároveň zakusila výhody, které podnikům přinášejí služby SGS v oblasti měření a ověřování.

kontaktujte nás