Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Regulační orgány po celém světě zavádějí stále více přísných norem týkajících se energetické účinnosti. Nepředvídatelné pohyby na trhu s energiemi i v cenách paliv ještě více podtrhují hodnotu energetické účinnosti pro podnikové operace.

Školení zaměřená na energetický management budou pro podniky stále prospěšnější, protože pomohou nejvyššímu vedení i zaměstnancům uvědomit si, jaký pozitivní odpad a jaké výhody pro podnik mohou úspory energie znamenat. Systém energetického managementu pomáhá podnikům vytvořit strategii energetické účinnosti a stanovit její cíle tak, aby byly splněny zákonné požadavky.

Chceme uspokojit vaše konkrétní potřeby a očekávané zákonné požadavky, a proto v SGS nabízíme širokou škálu školicích kurzů v oblasti energetického managementu, které jsou určeny zaměstnancům na všech úrovních vaší organizace. Všechny kurzy jsou vedeny na nejvyšší úrovni odborných znalostí, integrity a profesionality. Naše školicí kurzy v oblasti energetického managementu jsou určeny různým skupinám a odpovídají různým zájmům, například:

  • informovanost o energetickém managementu pro zaměstnance obecně
  • základní energetický management pro nejvyšší vedení
  • pokročilý energetický management pro technicky a inženýry
  • přehled systémů energetického managementu
  • systémy energetického managementu pro interní auditory
  • případové studie systémů energetického managementu
  • workshop energetický audit

Naše školicí kurzy mohou probíhat jako veřejné kurzy, nebo jako interní kurzy přizpůsobené vašim konkrétním požadavkům. Lze je objednat jako jednorázové programy nebo jako součást našich poradenských služeb v oblasti energetického managementu. Naši poradci na školení s vámi rádi proberou, jaké kurzy by pro potřeby vašeho podniku byly nejvhodnější. Bez ohledu na to, zda usilujete o certifikaci, nebo požadujete technickou podporu zaměřenou na zlepšení energetické účinnosti, jsou naši odborníci na energetický management připraveni podělit se s vámi o své zkušenosti a poskytnout vám provesionální vedení.

kontaktujte nás