Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Organizace často usilují o zvýšení účinnosti jejich procesů. Zákazníci zároveň očekávají služby nejvyšší a trvalé kvality.

Mnoho organizací často nemůže dostát proklamovaným kvalitám svých služeb, protože jim chybí potřebné systémy pro zajištění konzistence slíbených dodávek nebo tyto systémy nejsou optimální. Prostřednictvím řešení individuálních nebo externích auditů SGS nabízí nástroj, který vám pomůže zajistit, aby vaše organizace a vaši partneři důsledně zaváděli standardy nejvyšší kvality. Můžete zlepšit dodávku vašich výrobků a služeb, image vaší značky a vytvořit si tak konkurenční výhodu.

Ukažte své odhodlání vašim zákazníkům

Naše individuální řešení auditů/externí audity vám umožní rozvinout a monitorovat výkonnostní kritéria definovaná ve vaší obchodní strategii. To pomáhá chránit reputaci vaší značky a pozvednout potenciál vaší organizace k trvalému zdokonalování včetně řízení vnitřních nákladů. SGS může potvrdit úroveň výkonu, kterého dosáhla vaše organizace a její partneři, a pomůže vám definovat pevný rámec pro řízení výkonnosti orientovaného na výsledek.

Hodnocení dodavatelů

Monitorováním dodržování vašich požadavků vašimi dodavateli vám pomáháme zajistit, aby vaše výrobky splňovaly vaše standardy a požadavky na kvalitu, udržujíce tak hodnotu vaší značky a společnosti napříč dodavatelským řetězcem.

Audit podle vašich kodexů

Sledováním, zda váš podnikový řetězec dodržuje hodnoty a procesy, které jste definovali ve vašem kodexu, vám pomáháme zajistit ochranu vaší značky a konzistenci požadovaných postupů napříč vaší organizací. Naši lidé jsou vám k dispozici v každém regionu naší planety, mluví místním jazykem, rozumí kulturním odlišnostem místního trhu a pracují globálně konzistentním, spolehlivým a efektivním způsobem.

Chraňte jméno své značky a zvyšte účinnost prostřednictvím individuálních řešení auditů od SG.

kontaktujte nás