Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Norma ISO 14064 poskytuje průmyslu a orgánům státní správy sadu prostředků pro rozvoj programů zaměřených na redukci emisí GHG (greenhouse gase- skleníkový plyn).

Vaší organizaci také pomůže pracovat v rámci schématu obchodování s emisními povolenkami EU. Pro více informací volejte ještě dnes naše experty.

SGS může provést audit vaší organizace podle normy ISO 14064, část 1 a 2, a poskytnout vám ověření týkající se vypouštění skleníkových plynů a jeho snížení. Fungování podle těchto mezinárodních standardů zvýší vaši důvěryhodnost na trhu a demonstruje váš závazek pracovat 'zelenějším' způsobem. Verifikace prováděné našimi experty zajišťují nezávislost vašich hodnocení a posudků.

Norma ISO 14064 se skládá ze tří částí:

 • Část 1 - specifikuje požadavky na provedení a rozvoj inventarizace GHG na úrovni organizace nebo organizační jednotky
 • Část 2 - podrobně popisuje požadavky pro kvantifikaci, monitoring a ohlašování snížení emisí a zabránění zvýšení emisí u GHG projektů a
 • Část 3 - poskytuje požadavky a rady pro provedení validace a verifikace informací o skleníkových plynech (a je platná pro verifikační organizace, jako je společnost SGS)

Zaveďte normu ISO 14064 v rámci vaší organizace a budete schopni:

 • Zvýšit konzistentnost, transparentnost a důvěryhodnost kvantifikace, monitoringu, ohlašování a redukce GHG
 • Identifikovat a zvládat závazky, výhody a rizika spojená s GHG
 • Usnadnit obchod s povolenkami a kredity GHG
 • Podpořit provedení, rozvoj a implementaci porovnatelných a konzistentních plánů a programů nakládání týkajících se GHG
 • Vytvořit silné vnitřní mechanismy kvantifikace, zvládání a ohlašování emisí GHG
 • Vybudovat důvěru investorů
 • Podpořit budoucí rozvoj a implementaci plánů a strategií organizace pro nakládání s GHG
 • Poskytnout možnost sledování výkonu a pokroku ve snižování emisí GHG a/nebo zvýšení odstraňování GHG

Měřte, ohlašujte a verifikujte emise GHG vaší organizace s verifikací podle normy ISO 14064 od společnosti SGS. Zavolejte nám ještě teď a získejte plán, který bude vyhovovat potřebám vašeho podniku.

kontaktujte nás