Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Splňte své povinnosti vůči EU Emission Trading Scheme (EU ETS-schéma obchodování s emisními povolenkami) pro oblast letectví se společností SGS. Zjistěte více o službách verifikace specificky navržených pro sektor letectví.

Od roku 2012 bude sektor letectví zahrnut do EU Emission Trading Scheme (EU ETS-schéma obchodování s emisními povolenkami). Pokud provozujete lety do z a v rámci Evropy, budete muset splnit legislativní požadavky členských států EU, které vám budou stanoveny.

Shoda znamená použití schválené metodologie pro sledování vašich tunokilometrů a emisí oxidu uhličitého a předložení verifikovaného záznamu vašich dat.

Budou vám přidělena volná povolení, ale pouze pokud jste předložili příslušná základní data. Nevyhovění může být nákladné, protože každá tuna oxidu uhličitého vypuštěná nad rámec volných povolenek bude muset být každoročně zaplacena.

Společnost SGS je uznávána jako globální lídr ve verifikaci emisí skleníkových plynů (GHG). Pracujeme na tisících projektech snížení emisí GHG a záznamech GHG každý rok, včetně 450 v EU. S těmito zkušenostmi jsme jednoznačně vhodní k tomu, abychom vám pomohli s verifikací vašich tunokilometrů a oxidu uhličitého.

Máme také zkušenosti s prací s leteckými provozovateli a jsme členem International Air Transport Asociation (IATA-Mezinárodní asociace leteckých dopravců) Jsme aktivními účastníky pracovních skupin pro zahrnutí letectví do EU ETS organizované Evropské komise, European Accreditation forum (EA-Akreditační fórum) a International Emissions Trading Association (IETA-Mezinárodní pro obchodování s emisemi).

Poskytujeme služby rozdělení verifikace – s počátečním posouzením souladu v jednom roce a konečnou verifikací dat v dalším roce, před ohlášeným konečným termínem. Tento přístup vám poskytne včasnou kontrolu vašich interních systémů a upozorní vás na možnosti zlepšení. Data vám umožní řešit problémy s kapacitou a minimalizují riziko neuplatnění volných povolenek.

S více než 200 odhadci v oblasti skleníkových plynů po celém světě vám můžeme na míru sestavit tým, který vyhoví vašim požadavkům, včetně místních odhadců po celém světě, kteří vám poskytnou vysokou úroveň služeb a snížení cestovních nákladů nákladů.

Zavolejte našim ověřeným týmům ještě dnes, abyste se dozvěděli více o ověření ETS EU pro odvětví letecké dopravy.

kontaktujte nás