Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Schéma TickIT je certifikací systému řízení dle normy ISO 9000 pro výrobce a poskytovatele služeb v oblasti software. Je přizpůsobený organizacím, ve kterých jsou hlavními obchodními aktivitami vývoj a distribuce software, provoz datových center nebo poskytování informačních služeb. Schéma poskytuje osvědčené postupy pro návrh, vývoj a podporu napříč životním cyklem vývoje software. Společnost SGS je uznávaným lídrem v oblasti certifikace zajištění kvality software včetně TickIT.

Systém řízení TickIT vám umožňuje optimalizovat vývoj software a podpůrné činnosti redukcí poruch, pozdních dodávek a neočekávaných provozních nákladů. Nezávislí auditoři TickIT z SGS vám poradí praktické způsoby neustálého zlepšování vašich provozů, čímž prokážete svoje přijetí zásad poskytování vysoce kvalitních softwarových produktů.

Společnost SGS je uznávaným světovým lídrem v oblasti auditorských a certifikačních služeb třetí stranou. Jako dodavateli a poskytovateli softwarových výrobků a služeb vám certifikace vašich systémů řízení jakosti podle požadavků schématu TickIT umožní:

  • Redukovat rizika zpoždění a poruch systému
  • Zvýšit efektivitu vašich výrobků / služeb
  • Porozumět potřebám zákazníka na všech úrovních životního cyklu jejich produktů 
  • Zajistit neustálé zdokonalování ústící ve vyšší kvalitu a opakovatelnost výrobků 
  • Vytvořit rámec pro kontrolu rozvrhu, nákladů a testování

Váš audit TickIT je proveden týmem softwarových specialistů SGS, kteří byli vyškoleni a registrováni jako auditoři nebo vedoucí auditoři TickIT. Jejich prověřená kvalifikace v odvětví vývoje software vás ujistí, že rozumí vašemu provozu a poskytnou vám ty nejefektivnější a nejprofesionálnější služby. Po dokončení auditu budete mít jasný obraz o výkonu vašich provozů a o oblastech, kde můžete prostřednictvím modifikací dosáhnout zvýšení spokojenosti zákazníků a hospodářských výsledků.

Pokud se pro získání vaší certifikace TickIT spojíte s SGS, budete těžit ze zkušeností uznávaného lídra v oblasti certifikací a auditů. Kontaktujte nás a dozvíte se více informací o procesu certifikace TickIT.

kontaktujte nás