Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Bezpečnostní audity SGS, jako jsou Partnerství obchodu a cel proti terorismu (CTPAT) a Asociace na ochranu dopravovaných aktiv, požadavky na bezpečnost nákladu (TAPA FSR) zlepšují bezpečnost dodavatelského řetězce.

Audity podle požadavků norem CTPAT a TAPA FSR vám také pomáhají splnit termíny dodávek. Společnost SGS navíc provádí audity podle bezpečnostních požadavků uvedených v ISO 28000.

CTPAT.

Od roku 2001 Úřad vlády USA pro cla a ochranu hranic (CBP) zpřísnil bezpečnostní opatření týkající se nákladu překračujícího hranice USA, což vedlo k prodloužení čekacích dob při proclení. Auditní služby CTPAT společnosti SGS vám mohou pomoci dostat se do přednostní kategorie CBP. To znamená méně inspekcí zásilek, přednostní inspekce a kratší čekací doby na hranicích. Zkrácení zpoždění při proclení vede k rychlejšímu uvedení na trh a tedy vyšším ziskům pro vás.

Naši zkušení auditoři provedou podrobné hodnocení bezpečnostních procesů vaší organizace, označí slabá místa v zabezpečení, stanoví nápravná opatření a sestaví plány zaměřené na odstranění zjištěných nedostatků. Provádění periodických bezpečnostních auditů znamená, že nepřetržitě sledujeme vaše vyhovění CTPAT a připravujeme vás na hodnocení na místě ze strany CBP.

Navíc můžeme zajistit hodnocení shody bezpečnostních systémů a procesů vašich budoucích nebo současných smluvních dodavatelů, výrobců, dopravců a podobných poskytovatelů služeb.

TAPA FSR

Pokud ve vašem podniku skladujete zboží vysoké hodnoty (např. elektroniku, léčiva, tabák) ve skladech a distribučních centrech, může vám vyhovění TAPA FSR pomoci ochránit tato aktiva a prostory - plus vaše dopravce.

Máme schválení ze strany TAPA a provádíme certifikační posouzení faktorů, jako je kontrola přístupu, kontrola zaměstnanců, bezpečnost obvodů, zařízení proti neoprávněnému vniknutí, systémy sledování, oblasti skladových zásob vysoké hodnoty a tranzitní prodlevy.

Pokud chcete zajistit vaše vyhovění vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a zvýšit bezpečnost dodavatelského řetězce, kontaktujte nás a žádejte naše audity CTPAT a TAPA FSR.

 

kontaktujte nás