Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Tento kurz je navržen tak, aby vybavil účastníky nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro hodnocení a hlášení o souladu a efektivní implementaci systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) pro ochranu společností před riziky.

Organizace, kterým se nepodaří zavést komplexní a logické strategie ISMS, se vystavují potenciálním bezpečnostním selháním.

Účelem Školení interních auditorů dle ISO 27001 je poskytnout vám nezbytné znalosti pro provádění interních auditů Systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizacích a přispět tak k jejich kontinuálnímu zlepšování. Školení vám pomůže identifikovat a kontrolovat hrozby, kterým organizace čelí ze všech bezpečnostních nedostatků ve vztahu k informacím a ukáže vám, jak efektivně zavést opatření pro řešení těchto rizik.

Na konci školení budete schopni:

  • Popsat povinnosti interního auditora a cíl interního auditu při udržování a zlepšování ISMS v souladu s normami ISO 27001 a ISO 9001
  • S odkazem na cyklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) popsat požadavky normy ISO 27001
  • Vysvětlit účel a strukturu normy ISO 27001
  • Naplánovat a připravit interní audit, nashromáždit průkazný materiál prostřednictvím pozorování, dotazování a vzorkování dokumentů a záznamů
  • Napsat faktickou zprávu z auditu, která pomůže zvýšit efektivitu ISMS
  • Navrhnout způsoby ověření efektivity nápravných opatření

Školení zahrnuje prezentace, workshopy a role-play cvičení.

Všimněte si: Předpokladem pro nastoupení do kurzu je, že účastníci znají Systémy řízení bezpečnosti informací a normu ISO 27001. Tato základní znalost je vám poskytnuta během Informativního školení systémů řízení bezpečnosti informací.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a dozvíte se více o Školení interních auditorů ISO 27001 od SGS.

kontaktujte nás