Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Tento kurz je navržen tak, aby vám poskytl relevantní dovednosti a znalosti k provádění auditů Systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001.

ISMS, který je ve shodě s těmito požadavky, umožňuje organizacím prověřit a řídit bezpečnostní rizika, hrozby a napadnutelnost informací.

Na konci školení budete schopni:

  • Schopni vysvětlit účel Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) a procesy podílející se na založení, implementaci, provozu a monitorování, přezkoumání a zdokonalení ISMS, jak je definováno v normě ISO 27001 včetně jejich významu pro auditory ISMS
  • Schopni vysvětlit účel, obsah a vzájemné vztahy mezi ISO 27001 a dalšími souvisejícími normami a legislativním rámcem souvisejícím s ISMS.
  • Aplikovat hluboké znalosti procesu auditu a certifikace dle ISO 27001
  • Mít dovednosti a znalosti nezbytné pro provedení auditů třetí stranou podle požadavků normy ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací a pro vytvoření zprávy a využití jejich výsledků.
  • Splníte školicí požadavky pro registraci v pozici auditora nebo vedoucího auditora ISMS v IRCA

Všimněte si: Účastníci by měli mít dřívější zkušenosti s Řízením bezpečnosti informací nebo normou ISO 27001.

Tento kurs je certifikován IRCA (kurz č. A 17279).

Kontaktujte odborníky SGS ještě dnes a získáte více informací o výhodách Školení vedoucích auditorů dle normy ISO 27001 od SGS.

kontaktujte nás