Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pro maximalizaci vaší efektivity a minimalizaci poškozování životního prostředí a lokálních ekosystémů nabízíme hodnocení rizika ekosystémů a biotopů. Zavolejte našemu zkušenému týmu ještě dnes a dohodněte plán akcí vyhovující vašemu projektu.

Výroba biopaliv přináší pro životní prostředí mnoho výhod, ale může také přinést problémy z důvodu udržitelného rozvoje. Biopaliva pomáhají snížit oxid uhličitý a oxid siřičitý. Budování nových plantáží však může narušit místní ekosystémy. Stávající výrobní procesy a infrastruktura se budou muset upravit, aby se zajistilo úspěšné rozšíření plodin. Aby byly plodiny efektivní i pro komunity, které je pěstují, musí být jejich rozvoj dlouhodobě udržitelný.

Naše hodnocení ekologického rizika bere tyto důležité otázky v úvahu a soustředí se na ochranu křehkého ekosystému, který obklopuje vaše pracoviště. Studováním oblastí, které budou vystaveny změnám – nová semena a sadba, chemikálie a hnojiva – a použitím počítačového mapování, můžeme vyhodnotit potencionální dopad na místní ekosystém.

Posoudíme také možný vliv na lidské zdraví a podzemní vodní zdroje.

Obsáhlé vyhodnocení rizik umožní našim zkušeným týmům zvážit jakákoliv nápravná opatření, která budete potřebovat pro úspěch vašeho pracoviště a také pro splnění jakýchkoliv regulatorních požadavků. Zavolejte nám ještě dnes a začněte studovat celou řadu řešení dříve, než bude váš projekt zahájen.

kontaktujte nás