Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ISO 9001:2015 – Školení auditorů / vedoucích auditorů pro systémy managementu kvality od společnosti SGS – získejte dovednosti pro audit systémů managementu kvality.

Tento kurz poskytuje účastníkům znalosti a dovednosti pro provádění auditů systémů managementu kvality vlastními pracovníky a druhými i třetími stranami podle ISO 9001 v souladu s ISO 19011 resp. ISO/IEC 17021 podle daného případu.

Co se naučíte?

Po absolvování školení vedoucího auditora ISO 9001: 2015 budete rozumět:

  • Účelům a podnikatelským přínosům systému managementu kvality, normám systému řízení kvality, auditům systému řízení a certifikaci třetích stran;
  • úloze a odpovědnostem auditora při plánování a provádění auditu systému řízení kvality, podávání zpráv o auditu a následných krocích s cílem zajistit soulad (či jiný cíl) s ISO 9001, v souladu s ISO 19011 a ISO/IEC 17021 podle daného případu.

Předchozí znalosti

Před započetím kurzu se očekává, že účastníci budou mít tyto předchozí znalosti:

  • systémů řízení včetně základních prvků systému řízení, odpovědností vrcholového vedení a cyklu plánovat, provádět, kontrolovat, jednat (PDCA);
  • základních konceptů systému řízení kvality a sedmi zásad řízení kvality normy ISO 9000;
  • požadavků normy ISO 9001 a jejích běžně používaných termínů a definic v oblasti řízení kvality;

Informace o kurzu

  • Smíšený kurz: Třídenní osobní a čtyři online moduly
  • V učebně: 5 dnů

Tento kurz lze poskytnout jako SGS Approved kurz nebo kurz certifikovaný CQI / IRCA (číslo kurzu 17977-PR238) v závislosti na místě poskytnutí.

Certifikace kurzu

Účastníci certifikovaného kurzu CQI/IRCA, kteří úspěšně složí zkoušku a projdou trvalým hodnocením, obdrží certifikát "Certificate of Achievement", který vyhovuje formálnímu požadavku na školení osoby usilující o certifikaci auditora /vedoucího auditora CQI/IRCA.

Osvědčené školení zaměřené na ISO 9001:2015 od předního poskytovatele kurzů

Jako přední poskytovatel odborného vzdělávání využíváme mnohaletých globálních zkušeností. Naše kurzy vedou specialisté, kteří vás podpoří na vaší profesní dráze.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste si rezervovali místo v našem školicím kurzu pro auditory / vedoucí auditory systémů řízení kvality podle ISO 9001:2015.

kontaktujte nás