Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Správa bezpečnostních listů od SGS je v souladu s nařízením REACH a CLP.

Hlavním nástrojem pro sdělování informací o chemických látkách v celém dodavatelském řetězci jsou od zavedení nařízení REACH 1907/2006/ES bezpečnostní listy. Musí obsahovat nová kritéria klasifikace nebezpečnosti a prvky označování, které požaduje Evropská komise na základě nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení (CLP).

Jak obsah, tak správa bezpečnostních listů (BL) musí být plně v souladu s evropskou legislativou, pokud výrobci, dovozci a mísiči chemických látek chtějí své výrobky v Evropě nadále úspěšně prodávat.

Proč společnost SGS?

V SGS naše služby v oblasti bezpečnostních listů monitorují všechny změny týkající se bezpečnostních listů a díky tomu vám můžeme pohotově pomáhat s plněním všech náročných požadavků spojených s prováděním nařízení REACH a CLP a jejich naplňováním. Naši odborníci si už více než 15 let prohlubují jedinečné odborné znalosti, pokud jde o SDS, a v jejich úsilí jim pomáhají specializované softwarové systémy a obsáhlé databáze. Za nimi zase stojí nejaktuálnější znalosti trhu nabyté díky pracovním skupinám Evropské komise, průmyslovým federacím a národním orgánům.

Zjistěte si více informací o tom, jak vám ve společnosti SGS můžeme pomoci dosáhnout úplné shody, pokud jde o bezpečnostní listy, klasifikaci a označování.

kontaktujte nás