Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Budou s vámi spolupracovat odborníci z naší celosvětové sítě podpůrných služeb v oblasti SIEF a pomohou vám s přípravami pro soulad s nařízením REACH.

Jakmile se dokončí předregistrační proces, výrobci a dovozci jsou vybídnuti ke vstupu do Fóra pro výměnu informací o látkách (Substance Information Exchange Forum, SIEF), kde sdílejí příslušné dostupné údaje se všemi potenciálními registrujícími osobami REACH stejné zavedené látky.

Díky fóru byste měli mít možnost:

 • Reagovat na žádosti ostatních účastníků
 • Poskytovat jiným účastníkům „doklad o nákladech“ a na požádání zpřístupňovat existující studie
 • Žádat jiné účastníky SIEF o chybějící informace
 • Ujednávat mechanismy sdílení nákladů
 • Získat finanční kompenzaci za sdílené údaje
 • Kolektivně identifikovat potřebu dalších studií
 • Podnikat kroky pro provádění všech stanovených studií
 • Domlouvat se na klasifikaci a označování
 • Ujednávat jmenování hlavní registrující osoby
 • Domlouvat výběr studií, které mají být zahrnuty do společného podání
 • Odesílat společné registrace
 • Získat přístup k dokumentaci společného podání a dokladu (po zaplacení)

Naši odborníci na podporu SIEF vám pomohou vybudovat vlastní podpůrnou síť a poskytnou vám technické rady při registraci, a zajistí tak maximální připravenost vaší organizace v souvislosti s požadavky nařízení REACH. Jsou vám tedy k dispozici a nabízejí vám dvě konkrétní služby:

 • Komplexní inventarizaci
 • Zastoupení třetí stranou

příprava na váš vstup do SIEF s komplexní inventarizací

Součástí přípravy SIEF je shromažďování údajů, které je třeba zaslat Evropské agentuře pro chemické látky, a odhalení nedostatků s cílem zajistit, že rozhodnutí v rámci fóra jsou založena na solidních informacích. V SGS vám pomůžeme s přípravou na vstup do SIEF pomocí komplexní inventarizace, a to díky našemu specializovanému týmu konzultantů a odborníků.

Zástupce třetí strany

Podle nařízení REACH může každý výrobce, dovozce či následný uživatel – při zachování plné odpovědnosti za dodržování svých povinnosti vyplývajících z nařízení REACH – pro všechny výše uvedené postupy jmenovat zástupce třetí strany. Ve společnosti SGS vám můžeme pomoci jako váš zástupce třetí strany, přičemž se opíráme o znalosti našich poradců v oblasti nařízení a jejich účasti na REACH.

Zjistěte více o službách, které v SGS poskytujeme v rámci podpory pro SIEF.

kontaktujte nás