Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Kontrola a odstranění nechtěných látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) dle požadavků nařízení REACH vyžaduje účinnou strategii kontroly rizik, která zajišťuje efektivitu vynaložených nákladů.

Vzhledem k tomu, že máme bohaté odborné znalosti a nepřekonatelnou technickou podporu, nabízíme prostřednictvím globální sítě laboratoří řadu řešení pro řízení dodavatelského řetězce a screening SVHC u spotřebních produktů.

Nalezení té pravé strategie řízení v oblasti SVHC podle REACH pro váš podnik

Ať už jste výrobce, dovozce, nebo maloobchodník, je důležité mít strategii, díky níž si můžete být jisti, že splňujete požadavky nařízení REACH na SVHC.

Nabízíme inovativní strategie a nejmodernější technickou podporu pro změnu a zdokonalení vašich interních podnikatelských procesů a zlepšení vašeho řízení rizik.  Za tímto účelem provádíme praktický přezkum vašich stávajících provozů a pomáháme vám vytvářet komplexní strategii kontroly rizik na základě:

  • Kompletního testování produktů nebo surovin
  • Screeningového testu s ohledem na rizika produktu 
  • Posouzení rizik
  • Auditu u dodavatele nebo interního auditu
  • Sběru dat 
  • Přezkumu dokumentace
  • Auditů s ohledem na REACH

Se společností SGS v oblasti správy SVHC se také můžete spolehnout, že budete mít plnou podporu pro zavedení vaší strategie od vyškolení dodavatele přes začlenění postupů po zkoušky a kontroly.

Zjistěte více o SVHC a o tom, jak vám můžeme pomoci s praktickým postupem pro splnění požadavků vyplývajících z nařízení REACH.

kontaktujte nás