Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jedna organizace může mít v souvislosti s nařízením REACH různé úlohy a její povinnosti se mohou velmi lišit v závislosti na řadě faktorů.

V naší společnosti rozumíme komplexním požadavkům, které z nařízení REACH vyplývají. Můžeme provést analýzu dopadu REACH na váš podnik a nabídnout pragmatická řešení, díky nimž pochopíte své povinnosti a požadavky REACH úspěšně splníte.

Povaha vašich povinností vyplývajících z REACH závisí na takových faktorech jako vaše role v dodavatelském řetězci, zda vyrábíte nebo využíváte chemické látky, jejich původ a vlastnosti výrobků, které vaše organizace nakupuje, vyrábí či prodává. Naším cílem je pomoci organizaci definovat její úlohy prostřednictvím analýzy REACH, určit klíčové priority, na které se soustředit již před každou fází splnění, a poskytovat tuto službu hospodárně.

Zjistěte, v jakém rozsahu se vás nařízení REACH týká

Provedeme počáteční posouzení, abychom stanovili, jaký má nařízení vliv na vaši společnost, vaše látky nebo produkty. Jeho součástí je: 

  • Vytvoření inventarizace chemických látek
  • Provedení analýzy dodavatelského řetězce
  • Analýza chybějících údajů
  • Posouzení vašich povinností
  • Posouzení vaší role v souvislosti s REACH
  • Přezkoumání a revize klasifikace a označení
  • Příprava podrobného akčního plánu

Proč společnost SGS?

Díky odborným znalostem nařízení REACH společně s poradenskými službami a zkušenostmi na různých trzích jsme vašim ideálním partnerem pro splnění příslušných požadavků. Zjistěte, jak díky nám můžete porozumět tomu, co pro vaši organizaci z nařízení REACH vyplývá.

kontaktujte nás