Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Účinná správa dat REACH má zásadní význam pro výrobce, dovozce a maloobchodníky, kteří shromažďují velké množství dat o svých produktech, které vyrábějí či dováží, a pracují s ním.

Vytvořili jsme důkladný nástroj pro správu chemických zásob, jehož plné uplatnění vám umožní provoz v souladu s nařízením REACH.

Náš nástroj REACH je jedním z nejhospodárnějších řešení správy dat na trhu a umožňuje zcela flexibilní nahrávání, hlášení a uchovávání dat.

Náš nástroj správy dat, jehož záměrem je podporovat uživatele v tom, aby byl jejich provoz v souladu se širokou škálou předpisů v oblasti životního prostředí včetně nařízení REACH, vám umožňuje:

V případě látek, směsí a předmětů se záměrným uvolňováním látek:

  • Shromažďovat a ukládat evidenci látek (BOS) od dodavatelů
  • Pravidelně počítat hmotnost látek s ohledem na požadavky předregistrace
  • Identifikovat látky, na něž se vztahují bezpečnostní listy a povinnost povolení či omezení

V případě předmětů:

  • Shromažďovat a ukládat evidenci látek (BOS) nebo prohlášení o látkách vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)
  • Pravidelně počítat hmotnost látek SVHC pro účely oznamování
  • Identifikovat látky, na něž se vztahuje povinnost komunikace, oznámení či omezení

Spolehněte se na naše odborné znalosti spojené s hodnocením a potvrzením dat vašich produktů před nahráním do nástroje REACH. Díky tomu splníte svou závaznou oznamovací povinnost.

Spravujte data týkající se nařízení REACH účinně díky nástroji společnosti SGS pro inventarizaci chemických látek.

kontaktujte nás