Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zajistěte efektivitu vašeho testování nebezpečných látek (HS) prostřednictvím služeb hlášení IECEE HS od společnosti SGS.

Hlášení o nebezpečných látkách, které bylo vyvinuto IECEE, může stanovit hladiny nebezpečných látek v materiálech a komponentech používaných v elektrickém a elektronickém vybavení a podat o nich zprávu. Seznam nebezpečných látek určuje materiály pro testování, není určen pro hotové výrobky. Tato služba testuje položky podle nejnovější mezinárodní normy IEC o nebezpečných látkách a zajišťuje pro vaši společnost globálně uznávaná hlášení.

Naše globální síť laboratoří akreditovaných RoHS vám může poskytnout spolehlivé výsledky zkoušek a zhodnotit vaše produkty podle globálně odlišných požadavků na nebezpečné látky. Obdržíte zkušební zprávy ve formátu definovaném normou IEC 62321, včetně internetového přístupu.

Odstraňte duplicitu testování, omezte náklady a zlepšete bezpečnost a řízení dat prostřednictvím služby hlášení IECEE HS poskytované společností SGS.

kontaktujte nás