Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud ve vašem podnikání nakládáte s nebezpečnými látkami, jsou naše týmy nouzového plánování připravené od vás převzít kontrolu nad řízením krizových situací.

Kontaktujte nás ještě dnes a vyžádejte si akční plán, který v případě krize ochrání pověst vaší společnosti a životní prostředí.

Pro úspěšný management mimořádných událostí potřebujete okamžitý zásah pro pomoc při ochraně vašich zaměstnanců, výrobků a životního prostředí. Pokud nastane krizová situace, je dostupnost zkušeného a dobře proškoleného personálu se správným vybavením nezbytná pro zmírnění dopadů nehod.

Naše zásahové týmy vám poskytnou celosvětovou síť expertů, kteří nabízejí celoroční, nepřetržité řízení krizových situací. Používáme nejmodernější bezpečnostní vybavení (včetně materiálu pro balení, absorpci a bezpečnost, kontejnerů, čerpadel a vybavení pro měření) a poskytujeme prostory pro bezpečné odstranění, uskladnění a likvidaci odpadu.

Naše služby zajistí, že budete neustále informováni a budete mít neustálou podporu, a že vaše společnost bude v souladu se všemi státními předpisy. Získáte:

  • okamžitou pomoc inspektora, který na místě nehody vyhotoví podrobnou zprávu,
  • zásahový tým, který bude úzce spolupracovat s místními orgány, policií a místním personálem pro zvládání krizových situací, a který bude pracovat na zabránění šíření jakékoliv kontaminace. 
  • přístup k našim akreditovaným laboratorním týmům, které budou pečlivě vyhodnocovat vzorky půdy, vody a vzduchu,
  • koordinovanou komunikaci, takže budete v jakékoliv fázi činnosti informováni,
  • nepřetržitá podpora našeho všestranného týmu (zásahový tým, laboratorní služby, analýzy, odborníky na odpad a životní prostředí, přístup ke zprávám a údajům),
  • odborné rady týkající se revitalizace a obnovy pracoviště.

naše kontroly a zprávy jsou nezávislé a obsahují podrobnou zprávu o zásahu, která pomůže při konečných klíčových nápravách krizové situace.

Předejděte riziku, že nebudete připraveni na krizovou situaci – kontaktujte náš odborný tým a získejte váš integrovaný plán pro řízení krizových situací.

kontaktujte nás