Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše služby v oblasti environmentální bezpečnosti výrobku vám mohou pomoci s předpisy EU týkajícími se klasifikace, označování a balení (CLP). Pomohou vám také s prohlášením jakékoliv látky za nebezpečnou a s řádnou podporu ekologicky přátelského obsahu. Kontaktujte nás ještě dnes a dozvíte se více.

Vyhovění předpisům EU pro klasifikaci, označování a balení (CLP) znamená, že budete předávat správné informace o potencionálně nebezpečných chemických látkách ve vašich výrobcích. Stejně tak budete předávat informace o jejich složkách, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Ve stále složitějším regulatorním klimatu environmentálních nároků a balení jsme odhodláni vám s tímto důležitým aspektem pomoci a zajistíme, aby vaše výrobky vyhovovaly všem příslušným požadavkům.

Mnohaletými zkušenostmi jsme prokázali naše odborné znalosti v oblasti lidské a environmentální bezpečnosti a v oblasti rozdělení látek do správných kategorií. Pracovali jsme na designu bezpečnostních listů chemických látek a jsme vůdčími odborníky v oblasti klasifikace a označování předpisů pro registraci, evaluaci a autorizaci chemických látek (REACH). Monitorujeme jakékoliv změny v bezpečnostních listech podle REACH a CLP, takže vám můžeme pomoci vyhovět jakýmkoliv novým výzvám.

Náš flexibilní modulární balíček může být upraven, aby vyhovoval vašim potřebám a mlže zahrnovat následující služby:

  • Provedení auditu stávajících certifikací pro zajištění shoda látek s nejnovějšími klasifikacemi.
  • Sestavení nových nebo stávajících bezpečnostních listů tak, aby vyhovovaly nejnovější legislativě.
  • Rozšíření bezpečnostních listů pro přípravy a směsi o příslušné informace REACH z registračních spisů. 
  • Přizpůsobení bezpečnostních listů předpisům pro klasifikace, označování a balení látek a směsí.
  • Odborné znalosti při doplňování neúplných údajů, jako jsou například toxikologické údaje, limitní hodnoty expozice na pracovišti a ekotoxikologické údaje.
  • Naprostá shoda s regulačními předpisy pomocí našeho e-mailového distribučního nástroje, která propojuje vaše bezpečnostní listy s vaším vnitřním systémem pro zpracování objednávek.
  • Celosvětový přístup k dokumentům za pomoci naší služby internetového hostingu.

Nebezpečné látky musí být označeny pomocí vhodného označení. Zkontrolujeme, zda je vaše aktuální značení přesné a zda je vaše balení v souladu s požadavky předpisů.

Víme, že berete ochranu životního prostředí stejně vážně jako my. Volejte ještě dnes našemu zkušenému týmu.

kontaktujte nás