Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekce v provozu poskytované společností SGS - efektivní údržba, inspekce, ověřování výkonu a preventivní analýzy závad pro maximalizaci produktivity a omezení nákladných prostojů.

Majetek jako výrobní zařízení, rafinérie, petrochemické závody, větrné farmy a elektrárny vyžaduje v zájmu efektivního provozu pravidelnou údržbu. Dokonce i nepatrné poruchy kritických součástí mohou způsobit nežádoucí prostoje. Naše služby inspekcí v provozu poskytují údržbu, inspekce, ověřování výkonu a preventivní analýzy závad vám pomáhají maximalizovat produktivitu, omezovat nákladné prostoje a vyhovět požadavkům předpisů.

Proč si vybrat inspekce v provozu poskytované společností SGS?

Nabízíme vám kombinaci specializovaných konzultací nejvyšší třídy s tradičními inspekcemi a zkouškami, která vám pomůže:

 • maximalizovat produktivitu a efektivitu, 
 • snížit náklady na provoz a údržbu, 
 • včas odhalit závady kritických součástí pro omezení nákladných prostojů,
 • účinně plánovat a optimalizovat váš harmonogram údržby,
 • získat pravidelné zákonem nařízené a dobrovolné inspekce pro všechny druhy zařízení včetně tlakových nádob, lopatek větrných turbín, solárních panelů, nádrží, výtahů a zdviží, jeřábů, elektrických zařízení a systémů rozvodu plynu a
 • mít prospěch z našich početných akreditací, jež vám pomohou být ve shodě se všemi platnými normami.

Odbornost, zkušenosti a zdroje poskytující vám na světové úrovni služby inspekcí v provozu

Jako přední světová společnost v oblasti inspekcí, ověřování, zkoušek a certifikace vám pro účinné inspekce v provozu nabízíme celosvětovou dobrou pověst založenou na prokazatelných úspěších. Abychom vás úplně uspokojili, jsme akreditováni podle celé řady mezinárodních norem. Navíc vám s naší jedinečnou globální sítí, bezkonkurenčními zdroji, zkušenostmi a odbornými znalostmi můžeme poskytnout inspekce v provozu na světové úrovni - kdekoliv a kdykoliv je potřebujete.

Naše inspekce v provozu zahrnují:

 • kontrolu povrchových úprav a analýzu závad.
 • uvádění do provozu a inspekce v provozu,
 • sledování koroze,
 • inspekce jeřábů a inspekce zvedacích a zdvihacích zařízení,
 • certifikace elektrických zařízení,
 • analýzu závad a prevenci závad,
 • napojování průmyslových lan,
 • inspekce a technickou pomoc během provozních odstávek,
 • systém řízení mechanické integrity,
 • nedestruktivní zkoušky,
 • řízení integrity potrubí,
 • certifikaci tlakového zařízení,
 • inspekce vrtných souprav, vrtacích soutyčí a potrubí,
 • inspekce typu RBI (Risk based Inspection = speciální typ inspekcí zejména v naftařském a plynárenském průmyslu analyzující pravděpodobnost závad a jejich důsledky) a
 • prognózu životnosti.
 • Povinné a dobrovolné inspekce
 • Inspekce úložných nádrží, audit a kalibrace
 • Kalibrace a údržba ventilů a měřících přístrojů

Kontaktujte nás už dnes, abyste zjistili, jak vám naše inspekce v provozu mohou poskytovat efektivní údržbářskou činnost.

kontaktujte nás