Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vylepšete zdraví a bezpečnost vašeho provozu se službami měření hluku od společnosti SGS.

S řešeními navrženými speciálně pro váš podnik vám pomůžeme splnit požadavky předpisů, týkajících se hluku, pro vaši oblast. Zavolejte ještě dnes náš tým expertů na životní prostředí.

Hluk a vibrace z vašich výrobních procesů a strojů může poškodit sluch vašich zaměstnanců a vyústit ve stížnosti od obcí a místních úřadů. Naši akreditovaní odborníci vám poskytnou posouzení dopadu hluku a rady týkající se nejnovějších technik snížení a regulaci emisí hluku.

Naši experti na měření hluku jsou akreditováni pro měření emisí hluku venkovních strojů (evropská směrnice EC/2000/14). Měříme hluk na pracovištích, leteckých trasách a transportních cestách, abychom určili, kde se mohou nacházet problémové oblasti.

Naše služby v oblasti měření hluku zahrnují:

  • Stanovení hluku továren
  • Inspekce a certifikace jednotlivých produktů
  • Služby laboratorního testování
  • Certifikace kvality a označení Evropskou známkou kvality (CE-European Conformity) podle úrovně hluku, pro zobrazení shody se základní legislativou pro ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  • Technická asistence a dokumentace  
  • Certifikace řízení

Měření testování hluku jsou zobrazeny na barevně rozlišených trojrozměrných modelech, které vám umožní vidět zdroj hluku. Je-li zjištěno, že vaše emise hluku přesahují limity pro vaše odvětví průmyslu, může náš tým expertů nalézt příčiny a určit vhodná nápravná opatření.

Naše detailní dokumentace poskytuje rady a inovativní nápady na snížení hluku. Plán údržby zajistí stálé dodržování předpisů pro hluk ve vašem odvětví průmyslu. Pro více informací volejte ještě dnes naše akreditované experty na testování hluku.

kontaktujte nás