Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše služby v podobě školení v oblasti hygieny potravin jsou zárukou toho, že vaše společnost vyhoví standardním odvětovým předpisům týkajícím se hygieny potravin.

Naše školení týkající se hygieny potravin a jejich bezpečnosti minimalizuje rizika kontaminace potravin a otravy jídlem, a tudíž chrání jak veřejnost, tak i vaši pověst.

Spolupracujeme se společností Highfield, celosvětovým dodavatelem školicích materiálů v oboru bezpečnosti potravin. Díky tomu můžeme nabídnout školení zpracovatelům potravin, maloobchodníkům, restauracím, kateringovým firmám a také různým organizacím, které jsou zapojeny do potravinového řetězce. Pokud vaše společnost patří do některé z uvedených skupin, pak je vaší zákonnou povinností:

  • provádět systémy řízení zabezpečení potravin
  • zajistit, aby všichni pracovníci navštěvovali příslušné kurzy zaměřené na hygienu potravin
  • dodržovat odpovídající normy pro hygienu potravin 

Účastníkům těchto kurzů, které jsou rozděleny do tří úrovní školení, udělujeme certifikát hygieny a bezpečnosti potravin:

  • Úroveň 1: kurzy určené těm, kdo manipulují s potravinami při nízkém riziku, tedy kdo nepřichází do přímého styku s potravinami (např. barmani, číšníci, servers, obsluha v kuchyni)
  • Úroveň 2: kurzy určené těm, kdo manipulují s potravinami při vysokém riziku, tedy kdo přicházejí do styku s potravinami nebo kdo jsou odpovědní za kritický kontrolní bod, v souladu s upozorněním v rámci programu analýzy nebezpečí a kritických kontrolních bodů (HACCP) vaší firmy
  • Úroveň 3: kurzy určené osobám v dozorčím či řídicím postavení, které jsou zodpovědné za ty, kdo manipulují s potravinami

Školení pracovníků a manažerů v oblasti osvědčených hygienických postupů je důležitým krokem na cestě k vytvoření kultury bezpečnosti potravin. Pokud taková školení neprobíhají, zvyšuje se riziko kontaminace potravin a ohrožuje se zdravotní stav obyvatelstva. A to pak může vést k nespokojenosti zákazníků a k možným velkým soudním výlohám, a v konečném důsledku ke ztrátě dobré pověsti a podílu na trhu.

Už teď se s námi spojte a dozvíte se, jak vám naše školení v oblasti hygieny potravin pomůže předcházet zmíněným problémům, jak vám pomůže zajistit shodu s příslušnými předpisy a chránit vaše spotřebitele.

kontaktujte nás