Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Vaše těžební, zemědělské a průmyslové aktivity mohou vytvářet prach a spad popela.

Týmy společnosti SGS pro služby v oblasti životního prostředí provádějí vzorkování spadu prachu, aby monitorovali problém a společně s vámi pracovali na vytvoření plánů pro budoucí omezení spadu. Kontaktujte nás a informujte se, jak vám můžeme pomoci na místě.

Monitoring prachu a popela představuje cenově výhodnou metodu pro identifikaci prioritně kontrolovaných oblastí a odchylek, které mají za následek zvýšené emise prachu. Testy mohou být prováděny po relativně krátké období (například pro zjištění zdrojů určitých potíží), ale normálně probíhají po několik let. V mnoha těžebních procesech se spad používá jako hlavní indikátor efektivity systémů nakládání s prachem a po celou životnost dolu, až po jeho rekultivaci, jsou provozovány sítě pro spad.

Naše týmy používají pro zjištění rozsahu problému škálu monitorovacích technik v terénu. Jsou-li měřené hodnoty prachu nadlimitní, pomůžeme vám přijít na nejlepší řešení pro vaše podnikání, které sníží úrovně spadu.

Společnost SGS vám může pomoci:

  • Navrhnout komplexní systém monitoringu spadu
  • Implementovat systém za použití vhodného vybavení
  • Provádět monitoring rozmístěním terénních týmů, které zařídí sběr a výměnu vzorků
  • Provést analýzy a připravit pravidelná hlášení
  • Asistovat při akreditaci vašeho systému nebo pro vás provádět akreditované monitorovací služby

Jsou-li vítr a déšť faktory přispívající ke spadu prachu v některých místech, zaměříme se na klimatické podmínky, které mohou v budoucnu ovlivnit skladbu spadu prachu. To nám umožní formulovat komplexní plán čištění, který vezme pro budoucí postupy ve vašem podnikání v úvahu všechny přispívající faktory.

Můžeme také provést posouzení rizika a určit tak jiné zdravotní a bezpečnostní problémy, které budete možná potřebovat řešit. Může-li to být okolností v místě vašeho pracoviště, můžeme, stanovovat rizika spadu, jako je například radiace.

Naše kvalifikované týmy vám mohou pomoci chránit vás od nákladného a nebezpečného spadu prachu. Zavolejte ještě dnes a nechte nás společně začít pracovat na inovativních řešení pro vaše podnikání.

kontaktujte nás