Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Analýza a monitorování rtuti mohou přinést výrazné výhody vašemu podnikání prostřednictvím zlepšené kvality produktu, snížených emisí rtuti a efektivního omezování koroze.

Společnost SGS poskytuje specializované služby ropnému průmyslu a pomáhá zjišťovat a analyzovat rtuť velmi přesně.

Nebezpečí spojená se rtutí pro ropný průmysl

Rtuť představuje velké nebezpečí v okamžiku, kdy vytvoří amalgamy s kovy, obzvláště s hliníkem, což může vést ke stavu známému jako zkřehnutí kapalným kovem (LME), což samotné může vést ke katastrofickým poruchám ve velkých závodech. Rtuť dokáže poškodit sváry potrubí, kryogenní součásti, hliníkové tepelné výměníky a hydrogenační katalyzátrory a také představuje ekologické a zdravotní nebezpečí díky své pouhé přítomnosti. Porucha těchto součástí může vést k odstávce provozu se závažnými ekonomickými důsledky, nebo v extrémních případech k nekontrolovatelné ztrátě integrity systému nebo úplnému výpadku závodu.

Pohotovostní odstranění vad je pro provozovatele závodu vždy nákladné a ekonomicky škodlivé. SGS nabízí monitorovací služby těchto speciálních rizik.

Z obchodního pohledu jsou produkty s vyšším obsahem rtuti považovány za méně kvalitní, vyžadují nižší cenu a na některých trzích jsou dokonce zakázány.

Výhody detekce a monitorování rtuti

Monitorování a redukce obsahu rtuti má mnoho klíčových výhod. Riziko pro zařízení je minimalizováno a pomáhá tak zlepšit čas "najetí procesu" a omezuje rizika na zvladatelnou úroveň. Nižší koncentrace rtuti pomáhají udržovat integritu zařízení a kvalitu produktu, což vede k nižším nákladům na údržbu. Detekce rtuti má také zdravotní a bezpečnostní výhody, protože snižuje rizika onemocnění ze zaměstnání pro váš personál a snižuje dopady emisí na životní prostředí.

Naše služby detekce rtuti:

Konzultace

 • Stanovení rtuti ve vzorcích uhlovodíků
 • Provádění průzkumů rtuti na místě
 • Identifikování oblastí potenciálního znečištění rtutí
 • Oblasti ztrát rtuti
 • Monitorování účinnosti jednotek pro odstranění rtuti (MRU)
 • Optimalizace procesního času
 • Analýza vzorků všech typů prostředí
 • Stanovení rtuti ve vzorcích vody
 • Analýza RoHS
 • Ověření a testování nezávislou stranou
 • Návrh programů monitorování rtuti

Laboratorní analýza

SGS může nabídnout laboratorní analýzu různých typů vzorků, včetně zemního plynu, LPG, LNG, těžkého benzínu, kondenzátu a ropy.

Teoretické a praktické přezkoumávání

Základní studie poskytne znalosti stávajících úrovní rtuti v kritických bodech procesu, identifikuje potenciální oblasti koroze vznikající díky přítomnosti rtuti, problémy onemocnění ze zaměstnání a možné uvolnění rtuti do životního prostředí. Můžeme doporučit nejvhodněší nápravná opatření, uchovat procesy v chodu co nejefektivněji a pomoci maximalizovat hodnotu produktů, při současném poskytování trvalé technické podpory operátorům.

Proč SGS?

Naše specializované týmy analytiků v Evropě a na Dálném východě mají více než 20 let zkušeností s měřením rtuti a její analýzou. Pomocí moderních nástrojů dokážeme pomoci se všemi aplikacemi, které můžete mít, na místě nebo mimo něj.

Zjistěte, jak vám mohou pomoci naši odborníci na detekci rtuti.

kontaktujte nás