Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Chraňte své vodní zdroje pro budoucnost.

Studie podzemní vody společnosti SGS vám pomůže formulovat plán vodního hospodaření, který předvídá rizika kontaminace a odpovídá vašim budoucím potřebám. Zavolejte ještě dnes našim kvalifikovaným týmům a zjistěte více.

Podzemní pitná voda je cenným zdrojem, který může být průmyslovými a zemědělskými aktivitami vážně dotčen. Voda musí být chráněna, aby byla zajištěna dodávka kvalitní vody i pro budoucí generace. Pro úspěšné projekty pozemních a podzemních staveb je nutno v průběhu stavebních a inženýrských prací mít pod kontrolou hladinu podzemní vody.

Náš tým pro hydrogeologické studie poskytuje řadu služeb, které vám pomohou předvídat problémy s podzemní vodou a vyvinout řešení, která budou vyhovovat vaší konkrétní činnosti. Rozsah našich služeb zahrnuje:

  • Charakterizace vodních zdrojů
  • Kontrola vrtů podzemní vody
  • Studie zachycení podzemní vody
  • Modelování podzemní vody
  • Čerpání a sondování
  • Testy permeability
  • Krasové studie
  • Geotermie provádění vrtů

Máme vybavení pro jakýkoliv typ vodního zdroje – od čerpání a odebírání vzorků, po počítačové modelování vodní masy – pro detailní posouzení. Náš tým hydrogeologů má odbornou kvalifikaci k navrhování celé řady možností vhodných pro mnohá průmyslová odvětví, včetně veřejné vodovodní sítě.

Můžeme vám také pomoci s administrativními záležitostmi. Vyžaduje-li například vaše použití podzemní vody jako zdroje vody hydrogeologický průzkum pro získání licence, provedeme jej za vás. Postaráme se také o veškerou dokumentaci, kterou potřebujete pro pokrytí technických požadavků a hlášení terénních měření. Náš posudek podpoří vaši shodu se všemi příslušnými nařízeními ve vašem odvětví.

Volejte ještě dnes náš expertní tým a zajistěte úspěch svých hydrogeologických projektů.

kontaktujte nás