Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše studie čištění odpadních vod zaručuje bezpečnou likvidaci vaší odpadní vody nebo její recyklaci pro další použití ve vašem provozu.

Pro zamezení znečištění životního prostředí je nutno odpadní vodu před jejím vypuštěním do moře, řek nebo jiných vodních toků řádně vyčistit. Čištění odpadních vod může znamenat bezpečnou likvidaci, která je v souladu s předpisy. Vhodně vyčištěná odpadní voda může být také recyklována a použita pro zavlažování nebo jiné účely, u kterých je nutno použít vodu s vysokou kvalitou. V obou těchto případech se pro dodržení předpisů týkajících se vody můžete spolehnout na naše služby v oblasti čištění odpadní vody.

Jsme tou nejlepší volbou pro nezávislé a spolehlivé inspekce, verifikace, zkoušky a certifikace. Naše rozsáhlé zkušenosti s celosvětovými společnostmi zabývajícími se čištěním vody zajistí úspěch vašeho projektu.

Ať vlastníte novou čistírnu odpadních vod nebo se jedná o zařízení, které je již v provozu, podíváme se na nové inovace a zlepšení v procesu čištění, které mohou vaši činnost posílit. Jedná se například o provzdušňovací systémy a procesy dezinfekce. S minimálním narušením vaší aktuální činnosti také můžeme rozšířit a posílit vaše stávající provozy.

Pokud provozujete váš vlastní samokontrolní systém, mohou naše environmentální týmy zkontrolovat kvalitu a validovat vaše monitorování vody a prostředky pro odběr vzorků. Naše kontroly zahrnují:

 • posouzení metod používaných při odběru vzorků vody;
 • umístění a provozní podmínky vašich monitorovacích zařízení a zařízení pro odběr vzorků;
 • objemy odběrů vzorků;
 • úrovně teploty;
 • podmínky pro přepravu a skladování vzorků vody;
 • každoroční kontrola všech údajů ze samostatných kontrol, které byly v průběhu roku dodány.

Potvrdíme platnost vašeho souladu s technickými požadavky, jako například:

 • verifikace systémových kontrol;
 • posouzení kvality vyhodnocovacích zařízení a čidel;
 • organizace vzorků;
 • kontroly měření;
 • čistota a úroveň naplavenin.

V nedávné době jsme také vyvinuli novou technologii pro posuzování biologického obsahu ve vaší vodě za pomoci měření adenosintrifosfátu (ATP). Měření adenosintrifosfátu je rychlá a levná kvantitativní metoda, která vám pomůže efektivně prověřit váš proces čištění a identifikovat oblasti pro zlepšení. Jsme jedinou společností, která může nabídnout toto měření ATP druhé generace na globální úrovni.

Naše akreditované všestranné týmy expertů zajistí plnění všech příslušných místních předpisů. Pro zajištění vašeho úspěchu také poskytujeme ve všech fázích projektu technické rady a informace. Zavolejte našemu zkušenému environmentálnímu týmu ještě dnes a zajistěte si vaši studii čištění odpadních vod.

kontaktujte nás