Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Experti na životní prostředí společnosti SGS mohou ve studiích hospodaření se skládkami zajistit, aby byla vaše skládka bezpečná a fungovala dle vašich potřeb. Kontaktujte nás ještě dnes pro řešení integrovaného hospodaření se skládkami.

Pro ziskové hospodaření se skládkami musíte vzít do úvahy mnoho environmentálních otázek. Udržení bezpečného stanoviště může být komplexní a neustálá práce. Hospodaření se skládkami může zahrnovat použití těžké techniky a vybavení. Povrchová činnost na stanovišti může vést ke zvýšení hluku a k nárustu zatížení dopravou. Tyto hlediska je nutno vzít v úvahu. Pod povrchem může váš odpad na skládce vydávat zápach a emise bioplynu, které musí být sníženy a odváděny pomocí odvětrávání. Hrozí riziko sesuvu půdy a možnost kontaminace půdy a vody prosakováním toxinů.

Naše studie hospodaření se skládkami vám poskytnou podrobné informace, které potřebujete pro:

 • zajištění toho, aby vaše stanoviště bylo zpevněno tak, aby vydrželo sesuvy půdy,
 • zajištění toho, aby vaše plány zahrnovaly příslušné odvětrávání a drenáže,
 • zabránění prosakování znečišťujících látek do okolní půdy a vody,
 • zajištění toho, aby bylo vaše stanoviště použitelné pro budoucí rozvoj pomocí kompletního vyhodnocení rizik pro životní prostředí.

Zatímco někteří dodavatelé mohou čelit pouze některým problémům, náš tým pro studie hospodaření se skládkami si může udělat ucelený obrázek a nabídnout vám celou řadu řešení pro plně integrovaný plán hospodaření. Ať jste zodpovědní za funkční nebo opuštěnou skládku, pomůžeme vám v následujícím rozsahu služeb:

 • posouzení dopadu, které vám poskytne kompletní obrázek o potenciálních rizicích skládky pro životní prostředí (včetně hluku, zápachu, provozu, půdy, vody a emisí),
 • měření bioplynu, ovzduší a zápachu,
 • monitorování prosakování za pomoci piezometrů,
 • analýza dat o počasí pro předvídání proměnlivých teplot a potenciálních dešťových srážek, které mohou přispět k uvolnění kontaminantů,
 • modelování podzemních vod pro průzkum toho, jak kontrolovat rozptyl podzemních kontaminantů,
 • odběr vzorků povrchové vody, 
 • hloubková charakterizační studie za pomoci vrtů a výkopů pro určení rozsahu znečištění,
 • revitalizační studie, které vám poskytnou koncepty pro činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a obnovy půdy,
 • kontrola budoucího plánování a prací na obnově půdy,
 • obdržení licence pro dané stanoviště.

Náš akreditovaný tým s vámi bude spolupracovat jako nezávislý auditor a poradce a poskytne vám veškeré nezbytné informace, které potřebujete pro správu skládky. Pomůžeme vám splnit požadované regulatorní požadavky a uspokojit bezpečnostní potřeby pro práce s budoucím plánováním.

Pokud je nutná revitalizace stanoviště, obsahuje naše dokumentace veškeré technické a administrativní specifikace, které budete potřebovat pro výběrová řízení prací. Protože jsme neutrální poradci, můžeme vám také nabídnout administrativní pomoc při vyhodnocování cenových nabídek a při obnově stanoviště na něm můžeme vystupovat jako prvek pro zajištění bezpečnosti.

Naše podrobné analýzy vám umožní prozkoumat řešení s nízkými náklady, takže budete moci splnit aktuální podnikatelské potřeby a nastaví základy pro bezpečnot a zisk. Kontaktujte náš tým expertů ještě dnes.

kontaktujte nás