Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS provádí různé analýzy v akreditovaných laboratořích pro řadu analytických parametrů, aby tak poskytla nezbytné důkazy souladu s předpisy týkajícími se životního prostředí.

Naše srovnávací data mohou být použita k objevení způsobů, jak minimalizovat váš dopad na životní prostředí. Zavolejte ještě dnes našim expertním týmům a zjistěte více.

Naše nezávislé laboratorní analýzy jsou založené na širokém rozsahu environmentálních parametrů a poskytnou vám data, která potřebujete ke stanovení dopadu na životní prostředí a zajištění bezpečnosti vašich postupů. Škála našich laboratorních analýz zahrnuje analýzy následujících prostředí:

  • Vzduch:Analýzy ovzduší vám mohou pomoci snížit nebezpečné emise a zabránit zdravotním rizikům pro vaše zaměstnance. Vaše emise přesně měříme a nezávisle ověřujeme, abychom vám pomohli splnit úrovně souladu a snížit uvolňování regulovaných kontaminantů životního prostředí.

  • Půda: Vaše půda by měla být zkontrolována na kontaminaci toxiny a odpadem. Zákony mohou být vyžadovány maximální úrovně znečištění v půdě týkající se vašeho odvětví. Naše analýza půdy může určit úrovně znečišťujících látek v prostředí a pomoci vám určit priority v plánu na jeho dekontaminaci.

  • Voda:Úroveň kontaminace vody musí být monitorována a může být vyžadována podle zákonů týkajících se vašeho odvětví. Naše analýza vody vám může pomoci určit úrovně znečišťujících látek v prostředí a, je-li potřeba, určit plán jejího čištění.

Naše posudky jsou cenným nástrojem jak dokázat, že pracujete způsobem zodpovědným k životnímu prostředí. Umožní vám také stanovit priority akčního plánu snížení emisí a uvolňování nebezpečných látek do životního prostředí. Naše zkušené týmy vám pomohou inovovat, přizpůsobovat vaše výrobní metody a investovat do postupů, které vylepší vaše environmentální parametry.

Jako světový lídr v oblasti laboratorního testování jsme akreditováni dle místních i mezinárodních norem. Zavolejte ještě dnes našim expertům a ujistěte se, že splňujete všechny příslušné environmentální předpisy týkající se vašeho odvětví.

kontaktujte nás