Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Námi provedená kontrola nádrže zajistí bezpečnost a celistvost vašich nádrží.

Při skladování nebo přepravě nebezpečných látek je snížení rizika úniku zásadní. Koroze nádrže může způsobit kontaminaci životního prostředí a ztráty. Proto je nezbytné, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost vašich nádrží. Naše služby v oblasti kontroly nádrží vám pomohou předejít katastrofám a zajistí, aby vaše nádrže vyhovovaly všem platným předpisům.

Proč využít našich služeb v oblasti kontroly nádrží?

Jako notifikovaný orgán vám poskytneme prověřené nezávislé posouzení, zkoušky a ověření, které zajistí bezpečnost vašich nádrží a pomůže vám:

 • pomocí pravidelných inspekcí zabránit náhodným únikům a vyhnout se tak nákladné dekontaminaci;
 • získat jasný náhled na přesnou kapacitu a objem vašich nádrží;
 • zaručit integritu vašich nádrží tím, že budou ve shodě s místními předpisy a příslušnými normami a zákony.

Spolehlivá inspekce nádrží od vedoucího dodavatele.

Jako vedoucí dodavatel služeb v oblasti inspekcí nádrží vám nabízíme nenapodobitelné odborné znalosti, moderní technologie a globální dosah. Proto jsme první volbou pro klienty, kteří potřebují zajistit bezpečné skladování všeho od chemikálií a ropných produktů až po kapalné plyny.

Naše služby inspekce nádrží zahrnují:

 • 3D modelování podloží a obalu nádrží;
 • posouzení obsahu vody a kalu uvnitř nádrží;
 • posouzení podpovrchové koroze;
 • automatické měření podloží nádrží,
 • studii dopadů na životní prostředí a analýzu rizik;
 • měření vnější tloušťky a přezkoumání výpočtů;
 • hydrostatické zkoušky;
 • číslování identifikačních štítků a jejich úpravy;
 • nedestruktivní zkoušky (NDT);
 • řízení projektu a stavební dozor;
 • měření objemu podloží nádrží;
 • vyhledávání netěsností systému a posouzení pevnosti materiálu;
 • ultrazvukové zkoušky hustoty a
 • postupy svařování a kvalifikace pro svařování dle všech mezinárodních norem.

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak mohou naše služby v oblasti kontroly nádrží zajistit bezpečnost a nepropustnost vašich nádrží.

Při přemisťování nafty a petrochemických produktů mezi skladovacími nádržemi je nezbytné zajistit, aby byla nová nádrž čistá a bez potenciálních znečišťujících látek. Jak stoupají náklady na dopravu, jsou pro uchovávání řady různých typů materiálů stále více používány nádrže, kde pro změnu vzrůstá riziko kontaminace. Naše precizní služby v oblasti kontroly nádrží vám dodají klid, který potřebujete.

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak mohou naše kontroly nádrží zajistit bezpečnost a nepropustnost nádrže.

kontaktujte nás