Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Posouzení životního prostředí provedené našimi akreditovanými odborníky v oblasti odběrů vzorků půdy a sedimentů pomůže zlepšit váš environmentální management.

Zavolejte nám ještě dnes a získejte řešení v oblasti čistot půdy vytvořené přímo pro vaše potřeby, které udrží hodnotu tohoto cenného aktiva.

Předpisy pro životní prostředí mohou vyžadovat, abyste zaznamenávali a kvantifikovali úroveň znečištění vaší půdy. Kvalita vaší půdy je důležitá, protože znečišťující látky mohou být příčinou zdravotních rizik pro vaše zaměstnance i osoby v okolí. Náklady na revitalizaci také mohou mít závažný vliv na hodnotu vašich realit a zvýšit náklady na výkopové a stavební práce. Aby se zajistilo, že vaše činnost je prováděna s minimální mírou škod na životním prostředí, musí být vyhodnoceny také sedimenty v okolních řekách a plavebních průplavech.

Naše environmentální služby jsou prováděny akreditovanými experty v oblasti průzkumu a revitalizace půdy. Nabízíme širokou škálu služeb a metod v oblasti vrtů, které jsou specificky vytvořené pro průzkum půdy a sedimentů na průmyslových a kontaminovaných pracovištích. Naše služby pro odebírání vzorků půdy a sedimentů – odebírání vzorků na pracovišti pro detailní analýzy provedené našimi laboratořemi. Naše týmy používají nejmodernější vybavení pro provedení celkového průzkumu pracoviště, včetně:

  • průzkum půdy, odběru a analýzy vzorků;
  • odběr a analýza odpadů (včetně sedimentu, kalu, popelu a popílku);
  • environmentální posouzení stanoviště; 
  • posouzení rizik (lidské zdraví, rozptyl a ekotoxikologická rizika);
  • audit náležité péče (fáze I a fáze II);
  • environmentální audity a posouzení vlivu.

Výsledky našich vyšetřování slouží našim expertům k vytvoření revitalizačních plánů pro vyčištění znečištěného pracoviště nebo k prevenci dalšího šíření znečišťujících látek do životního prostředí.

Naše služby jsou akreditované v souladu se státními a mezinárodními normami kvality. Díky mnohaletým zkušenostem a mezinárodní síti kontaktů vás také můžeme informovat o nejnovějším vývoji v oblasti legislativy či zdravotních a bezpečnostních předpisů.

Zavolejte našemu týmu pro odebírání vzorků půdy a sedimentů ještě dnes.

kontaktujte nás