Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Protože se společnost SGS specializuje na sanační vrty, vlastníme nejnovější vybavení a techniky, které vyhoví potřebám vašich projektů.

Naše technologické expertízy a znalosti zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí znamenají, že se si můžete být jisti, že vaše projekty řešení sanačních vrtů jsou spolehlivé a bezpečné.

Protože je každý projekt vrtu prováděn v unikátním prostředí, pečlivě váš projekt posuzujeme a stylizujeme přístup k vaší objednávce, abychom splnili vaše cíle. Ať již provádíte jen vrtáte malý vrt nebo monitorovací vrt, pro odběr vzorků půdy, nebo instalujete větrnou turbínu do mořského dna, můžeme vám pomoci. Náš tým zajistí, že váš projekt bude úspěšný, s vylepšenými podmínkami zdraví a bezpečnosti a sníženým dopadem na životní prostředí.

Máme velký, multidisciplinární, vysoce kvalitní tým pro služby v oblasti sanačních vrtů, poskytující nejnovější techniky, které jsou ve vašem prostředí vhodné. Řada našeho vybavení je schopna pracovat v prostředí s omezeným přístupem (podzemní studny) nebo rozsáhlejších oblastech (pod mořským dnem). V závislosti na vašem prostředí a potřebných výsledcích vybíráme nejlepší metody, vybavení a nejlepší lidi. Náš vysoce zkušený tým se stane vaším týme, kombinujícím rychlost a bezpečnost tak, aby práce byla efektivní a ekonomická.

Naše týmy, zabývající se sanačními vrty, jsou vysoce školené, aby se přizpůsobily nejnovějším zákonům a předpisům v oblasti průmyslu a životního prostředí. Protože zůstáváme dobře informováni o nejnovějších zákonech, vy ani váš tým se tím nemusíte zatěžovat. Abychom zajistili aktuální shodu se zdravotními a bezpečnostními předpisy, uplatňujeme systém prevence ztrát a veškeří naši techničtí pracovníci podstupují pravidelná školení týkající se zdraví a bezpečnosti.

Stali jsme se průkopníky v této oblasti nastavili jsme standardy excelentní práce se sanačními vrty. Se zkušenostmi s úspěšným řízením tisíců projektů sanačních vrtů, máme přehled dosavadních výsledků, který dokazuje, že dokážeme vyhovět komplexním výzvám za použití inovativních řešení.

Naše klíčové služby v oblasti vrtů zahrnují:

  • Stabilizaci vrtů
  • Odstraňování odpadu
  • Instalace monitorovacích vrtů pro posouzení kvality podzemní vody v situacích, kde je kontaminace očekávána nebo známa
  • Instalace těžebních sond, které pumpují a čistí kontaminovanou vodu
  • Sběr vzorků vody, půdy a plynů pro analýzy
  • Zkušební čerpání
  • Instalace vícenásobných vrtů, za účelem vzorkování podzemní vody v intervalech na malém prostoru pro vyšetření a systémy revitalizace
  • Vyřazení studní z provozu a jejich utěsnění

Abyste zajistili správný přístup, který zaručí úspěch vašeho projektu, kontaktujte tým společnosti SGS, zabývající se službami v oblasti životního prostředí.

kontaktujte nás