Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení je navrženo tak, aby vám poskytlo relevantní dovednosti a znalosti pro hodnocení a hlášení o souladu a efektivní implementaci systému správy životního prostředí.

Účelem tohoto školení je vybavit delegáty znalostmi a dovednostmi potřebnými k provádění interních auditů systémů správy životního prostředí a přispívání k jejich neustálému zlepšování.

Na konci školení budete schopni:

  • Popsat povinnosti interního auditora a popsat cíl interního auditu při udržování a zlepšování systémů řízení.
  • Vysvětlit účel a strukturu ISO 14001 a vysvětlit principy, procesy a vybrané techniky používané pro hodnocení a řízení aspektů a dopadů na životní prostředí včetně jejich důležitosti pro auditory EMS
  • Naplánovat a připravit interní audit, nashromáždit průkazný materiál prostřednictvím pozorování, dotazování a vzorkování dokumentů a záznamů
  • Napsat faktickou zprávu z auditu, která pomůže zvýšit efektivitu systému řízení
  • Navrhnout způsoby ověření efektivity nápravných opatření

Školení zahrnuje prezentace, workshopy a role-play cvičení.

Od účastníků se neočekává, že mají před přihlášením do tohoto kurzu znalosti systémů řízení kvality nebo normy ISO 14001.

Kontaktujte společnost SGS nyní a dozvíte se více o školení interních auditorů ISO 14001 od SGS.

kontaktujte nás