Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Díky našim službám v oblasti verifikace emisí je zajištění souladu se závazkem snížení emisí uhlíku (CRC) ve Velké Británii snadnější. Zavolejte nám ještě dnes a získejte více informací.

Závazek snížení emisí uhlíku ve Velké Británii (CRC) je plán rozpočtu uhlíku zavedený pro rozšíření současného programu obchodování s emisemi o energeticky nenáročná odvětví a veřejný sektor s vysokou spotřebou elektrické energie.

Cílem CRC je snížení emisí – cílem vlády je 80% snížení do roku 2050 (výchozím bodem je rok 1990). Stanovením ceny uhlíku a stropu dostupných příspěvků vzniká finanční motivace ke snižování emisí.

Naše zkušené týmy vám pomohou se plněním závazku snížení emisí uhlíku (CRC). Posoudíme vaší uhlíkovou stopu a dodáme vám dokumentaci nutnou pro vykazování, každoroční prognózy emisí a srovnávání výkonnosti. Můžeme také pravidelně monitorovat váš status v programu a zajistit jeho trvalé plnění.

Pro zajištění vašich výhod vyplývajících ze závazku snížení emisí uhlíku (CRC) nabízíme další služby, mezi něž patří objasnění emisí patřících do programu, školení vašeho týmu a vývoj strategie snižování emisí uhlíku. Díky aplikaci metrik ranných aktivit a kombinováním činnosti v oblasti závazku snížení emisí uhlíku (CRC) s energetickou efektivitou a ISO 16001 také můžeme pomoci společnostem usilujících o získání příspěvků.

Protože jsme celosvětovým lídrem v oblasti verifikace emisí skleníkových plynů, bude vám moci náš tým pro služby v oblasti klimatických změn pomoci. Zavolejte nám ještě dnes a zjistěte více o monitorování a zajištění vašeho souladu se závazkem pro snížení emisí uhlíku.

kontaktujte nás