Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pomůžeme vám splnit zákonné požadavky pro snížení uhlíkových emisí.

Zavolejte nám ještě dnes a informujte se, jak vám může naše služba v oblasti radiouhlíkové metody datování pomoci přesně stanovit jaká část vašich emisí skleníkových plynů je uhlíkově neutrální, a jak vám pomůže s nakládáním s uhlíkovou stopou.

Značná část emisí oxidu uhličitého pochází ze spalování biomasy (biologický materiál tvořený uhlíkem, vodíkem a kyslíkem). Spalováním biomasy vznikají emise, které jsou považovány za uhlíkově neutrální, jelikož uhlík je vytvářen přirozeným uhlíkovým cyklem. Podle současného Kjótského protokolu a dalších programů týkajících se emisí skleníkových plynů, může být použití biomasy a vedlejších produktů biomasy jako alternativních paliv klasifikováno jako snižování emisí skleníkových plynů.

Rozlišováním mezi biogenním a fosilním oxidem uhličitým může vaše společnost stanovit množství efektivních emisí skleníkových plynů a určit počet kreditů, které budete potřebovat pro vykompenzování uhlíkové stopy. Pokud můžete s důvěrou nahlásit nižší emise, máte také potencionální možnost vydělat na nadbytečných obchodovatelných povolenkách.

Použitím radiouhlíkové metody datování vám mohou naši kvalifikovaní pracovníci dát přesný rozbor toho, jaká část vašich emisí je biogenní. Metoda je rychlá, spolehlivá a není nákladná. Eliminuje potřebu pracných, nákladných a nebezpečných testů fyzikálních vlastností směsných paliv a dalších technik, například měření vyžadujících stálé monitorování. Náš tým odebere na pracovišti vzorky pomocí nejmodernějšího vybavení. Výsledky jsou analyzovány v akreditované laboratoři s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti radiouhlíkové metody datování.

Nechte nás monitorovat váš vliv na životní prostředí. Vy se můžete dále soustředit na vaši podnikatelskou činnost. Zavolejte nám ještě dnes pro rychlé a dlouhodobé řešení vaší budoucnosti.

kontaktujte nás