Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby obchodní inspekce společnosti SGS pomáhají zajistit efektivní provoz a monitorování souladu s předpisy.

Dozor nad pohybem velkoobjemového nákladu – s měřením kvantity a kvality každé zásilky – je v příslušných odvětvích stále základním obchodním požadavkem. Používané metodologie a postupy se však v průběhu času dále rozvíjejí. Efektivní kontrola ztrát a zachování kvality nákladů pomocí standardních obchodních postupů společně s našimi vlastními inovativními procedurami, místními znalostmi a technickou podporou jsou hlavním cílem těchto služeb.

Služby obchodní inspekce od přední světové společnosti

Společnost SGS dále rozvíjí inovativní metodologie a umožňuje realizaci a ověřování měření s cílem podpořit obchodování a zároveň splňuje měnící se nároky na prostředí a různé technologie používané po celém světě.

Proč společnost SGS?

Ve světě aktivního obchodu společnost SGS přispívá k vašemu úspěšnému obchodování. Naše globální síť pracuje na monitorování a usnadnění obchodu již po mnoho desetiletí a stanovuje standardy kontroly a analýzy.

Přístup k těkavým uhlovodíkům začal být v petrochemickém odvětví omezenější, v reakci na obavy ohledně uvolňování těkavých organických látek (VOC) a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Naše služby obchodní inspekce splňují základní požadavky směrnic API MPMS a EI HM a také místní obchodní standardy, postupy a požadavky. Náš personál je vyškolen tak, aby splňoval průmyslové standardy, například registraci inspektora ropného průmyslu IFIA, a je seznámen s normami a předpisy ISO, ISGOTT, EN, ESCG a podobnými v podobě, v jaké se aplikují na velkoobjemové měření a odběr vzorků kapalných uhlovodíků na místní úrovni.

Co nabízíme v rámci služeb obchodní inspekce

Součástí našich služeb obchodní inspekce jsou:

 • Měření objemů a hmotnosti na pevnině a na palubě tankerů
 • Odběr vzorků z nákladů ropy, zemního plynu a chemických látek
 • Měření skladových zásob ropy, zemního plynu a chemických látek
 • Laboratorní analýza velkoobjemových nákladů uhlovodíků
 • Potrubní měření velkoobjemových dodávek uhlovodíků
 • Příprava zpráv inspektorů pro akreditivy
 • Kontroly vhodnosti pevninských nádrží před pronájmem nebo použitím
 • Dohled nad nakládkovými a vykládkovými čluny a další přepravou mezi loděmi
 • Průzkumy zásobníků
 • Průzkumy plavidel před pronájmem a po pronájmu
 • FPSO a dohled nad loděmi provádějícími mísení
 • Dohled na mísením benzinu, topných olejů a LPG

Naši odborníci jsou členy orgánů pro průmyslovou normalizaci a pomáhají vyvíjet, aktualizovat a upravovat průmyslové normy společně s obchodními orgány, jako jsou API, ISO, EN, IFIA a EI.

Zjistěte, jak může společnost SGS podpořit plynulý chod vašich provozů.

kontaktujte nás