Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Při skladování paliv, zejména při dlouhodobém skladování, může dojít ke značnému poškození, a tudíž znehodnocení, pokud dojde k bakteriálním a plísňovým infekcím.

S rostoucí oblibou inovativních skladovacích nádrží, např. velkých plovoucích nádrží a podzemních jeskyní, kde může být zamezení kontaktu s vodou obtížné, se zvýšila četnost výskytu těchto problémů. Další oblast, kde tyto infekce způsobily vážné škody a dokonce i ztráty na životech, zahrnuje případy, kdy došlo ke znehodnocení paliva pro nouzové motory (např. záchranné čluny, nouzové generátory) a ke ztrátě funkčnosti motoru v okamžiku nouze.

Společnost SGS nabízí odstupňovaná řešení problémů v této oblasti pomocí monitorování SGS Bug Test® přímo na místě, diagnostických setů a specializovaných laboratorních služeb, pomocí nichž se identifikují konkrétní:

  • látky znehodnocující paliva
  • plísňové infekce a plísňové povlaky
  • bakterie redukující sírany
  • infekce plísní Cladasporium Resinae

Nabízíme také konzultační služby ke zjištění zdrojů infekce.

Třetí úrovní služeb jsou sanační práce s využitím baktericidních přísad a čištění k odstranění infikovaných materiálů a eliminaci zdroje problému. Naši specializovaní pracovníci také mohou klientům poradit a vytvořit protokoly pro monitorování bakterií, prevenci infekčních nákaz a sanaci infekcí.

Naše globální síť laboratoří nabízí kvalitní data pro řízení rizik všem zúčastněným stranám. Naše laboratoře na vyžádání analyzují vzorky paliv z rafinérií, lodí, skladovacích zařízení, chemiček, skladovacích nádrží, potrubí a letišť. Zajišťujeme standardní testy dle definicí ve standardních metodách publikovaných ASTM nebo IP nebo testy na zakázku, které se zaměřují na některá známá rizika, jako např. testy vzorků paliv pátracích a záchranných člunů.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je vaší první volbou pro testování a kontrolu celé řady uhlovodíkových a chemických plynů.

Naši vysoce kvalifikovaní analytici pracují v moderních laboratořích vybavených nejmodernější technologií. Mnoho z našich laboratoří má akreditaci ISO 17025, a tudíž poskytují analytické testy v souladu s nejvyššími laboratorními standardy. Udržujeme kvalitu a sledujeme odbornost prostřednictvím interních a externích zkušebních programů s kruhovými testy, interními i nezávislými audity, důsledným školením a dodržováním kvalifikačních standardů.

Společnost SGS je také aktivním členem několika hlavních oborových organizací, standardizačních organizací a pracovních skupin, mimo jiné v rámci ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.

Obchodní inspekce společnosti SGS pro ropu, plyny a chemické náklady vždy vycházejí z akceptovaných ropných a petrochemických norem, jako jsou zkušební metody UOP, GOST, API MPMS, ASTM, EN nebo IP, a specifikací stanovených organizacemi ISO, CEN nebo různými státními a regionálními normotvornými organizacemi. Pokud jsou součástí specifikace, používáme rovněž analytické metody dodané klientem nebo připravené na zakázku. V případě potřeby můžeme pomoci zúčastněným stranám vybrat, které standardy je nejvhodnější citovat a používat k podpoře řízení rizik v rámci konkrétní transakce (nebo série transakcí). Náš technický asistenční tým nabízí pomoc v záležitostech souvisejících s normami, pracovními postupy a technologiemi.

Informujte se o službách mikrobiologického testování společnosti SGS.

kontaktujte nás