Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Detekování a kvantifikování rtuti může přinést podstatné výhody vašemu podnikání, protože umožní zlepšit kvalitu, snížit emise rtuti a zabránit korozi součástí závodu.

Společnost SGS poskytuje specializované služby ropnému průmyslu a pomáhá zjišťovat a kvantifikovat rtuť velmi přesně.

Nebezpečí spojená se rtutí pro ropný průmysl

Rtuť představuje závažné nebezpečí, když vytvoří amalgamy s kovy, obzvláště s hliníkem. To může vést ke stavu známému jako zkřehnutí kapalným kovem (LME), což samotné může vést k těžkým poruchám ve velkých závodech. Rtuť může poškodit sváry potrubí, kryogenní součásti, hliníkové výměníky tepla a hydrogenační katalyzátory. Porucha těchto součástí může vést k zastavení provozu v závodu se závažnými ekonomickými důsledky, nebo v extrémních případech k nekontrolovatelné ztrátě integrity systému nebo úplnému výpadku závodu. Samotná přítomnost rtuti může způsobit nebezpečí pro zdraví a životní prostředí.

Z komerčního pohledu jsou produkty z vyššími obsahy rtuti považovány za méně kvalitní. Takové zboží typicky vyžaduje nižší cenu a na některých trzích je dokonce zakázáno.

Výhody detekce a měření rtuti

Monitorování a redukce obsahu rtuti vám umožňuje následující:

 • Zvýšení provozuschopnosti procesu
 • Udržení integrity majetku a kvality produktu
 • Maximalizace výnosů
 • Snížení emisí rtuti do životního prostředí
 • Minimalizace rizik onemocnění z povolání

Služby detekce rtuti od SGS

Pomocí moderních přístrojů a s podporou týmu specializovaných analytiků můžeme provádět měření rtuti buď na místě nebo mimo něj, podle potřeby. Naši odborníci mohou doporučit vhodné metody, doporučené strategie vzorkování a interpretovat data.

Naše laboratorní služby zahrnují:

 • Stanovení rtuti ve vzorcích uhlovodíků
 • Analýza vzorků všech typů prostředí
 • Stanovení rtuti ve vzorcích produkované vody
 • Analýza v souvislosti s Omezením užívání nebezpečných látek (RoHS)
 • Analýza odpadního elektrického a elektronického zařízení
 • Ověření a testování nezávislou stranou

Naše zkušené týmy jsou vybaveny tak, aby mohly provádět laboratorní analýzu široké škály typů vzorků, včetně:

 • Hg v zemním plynu
 • Hg ve zkapalnělém zemním plynu (LNG)
 • Hg ve zkapalnělém ropném plynu (LPG)
 • Hg v těžkém benzínu
 • Hg v kondenzátu
 • Hg v ropě
 • Hg v sedimentech a kalech
 • Hg ve vodě
 • Hg v glykolu
 • Hg v krvi
 • Hg v moči
 • Hg ve vlasech
 • Hg v nehtech

Proč SGS?

Naše specializované týmy analytiků v Evropě a na Dálném východě mají více než 20 let zkušeností s měřením rtuti a její detekcí. Pomocí moderních nástrojů dokážeme pomoci se všemi aplikacemi, které můžete mít, na místě nebo mimo něj.

Zjistěte, jak mohou služby analýzy rtuti od SGS pomoci v podpoře vašeho provozu.

kontaktujte nás