Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Moderní trysková letadla potřebují velmi kvalitní palivo, aby bylo dosaženo optimálního výkonu motorů a bezpečného letu.

Před použitím paliv musí být splněna přísná kritéria pro jakost, manipulaci, dohledatelnost a výkon. Se službami testování paliva zajišťovanými společností SGS si můžete být jistí nejvyšším stupněm kontroly jakosti.

Nyní se používají dva typy leteckého paliva:

 • konvenční uhlovodíková paliva pro letecké motory (Avtur, Jet A, Jet A-1, JP8), která se rafinují přímo ze surové ropy, také se jim říká trysková paliva;
 • novější inovativní paliva jako polysyntetická a syntetická paliva SASOL, nyní zahrnutá do specifikací DefStan 91-91 a AFQRJOS. K nim se brzy zařadí velké množství paliv odvozených z inovativních zdrojových materiálů, jako jsou kapalná paliva na bázi zemního plynu (GTL), kapalná paliva na bázi uhlí (CTL), kapalná paliva na bázi biomasy (BTL) a dokonce paliva z řas.

Klasifikace tryskových paliv

Trysková paliva mohou být obchodována podle řady různých standardů:

 • ASTM D 1655;
 • DefStan 91-91;
 • AFQRJOS, souhrnný formulář vydaný JIG, společnou inspekční skupinou.

Odebrání, manipulace a příprava vzorků jsou zásadní pro úspěch testování tryskových paliv. Znalost norem vytvořených pod záštitou CRS, CAFFI, IATA a JIG je nezbytná, aby vám laboratoře mohly pomoci řídit rizika v dodavatelském řetězci.

Testování tryskových paliv od SGS

Palivo Jet A-1 musí splňovat požadavky norem, které jsou uvedeny v dané smlouvě nebo tvoří součást minimálního národního standardu, dohod s potrubními přepravními společnostmi (např. Colonial nebo Buckeye v Severní Americe). Typicky to mohou být specifikace britského ministerstva obrany DefStan 91-91 nebo ASTM d 1655 nebo jakostní požadavky pro letecká paliva pro společně provozované systémy (AFQRJOS) nebo některé parametry stanovené navíc ve smlouvě.

Společnost SGS nabízí:

 • analýzu komerčního paliva Jet A-1 podle ASTM D1655 a DefStan 91-91;
 • analýzu paliv Jet A a Avgas;
 • analýzu vojenských leteckých paliv JP-4 a JP-8;
 • testování jakostních požadavků pro letecká paliva pro společně provozované systémy (AFQRJOS);
 • testování podle všech specifikací ministerstva obrany včetně MIL-DTL-83133F;
 • krátkou nebo plnou recertifikaci paliva, pokud je specifikována;
 • dávkování aditiv, antioxidanty, antistatika, inhibitory koroze a inhibitory zamrzání palivového systému (FSII);
 • krátké lhůty;
 • inspekce a vzorkovací služby pro přepravu do skladovacích zařízení všech velikostí nákladů, od lodních po silniční cisterny;
 • dlouhodobé testy – které ověřují, zda je nová nádrž vhodná pro skladování tryskového paliva nebo zda se může nádrž začít znovu používat po dokončení oprav;
 • služby pro všechny aspekty výroby tryskových paliv a dodavatelského řetězce;
 • technické a poradenské služby pro odběry vzorků, analýzy, validace a hlášení problémů.

Program zajištění kvality

Všechny laboratoře společnosti SGS, které testují trysková paliva, se účastní mezinárodního programu zkoušek odborné způsobilosti pro palivo typu Jet A-1. Tyto kruhové testy jsou indikátorem výkonu a pomáhají udržovat stále vysokou kvalitu a záruky našich laboratoří.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je aktivním členem hlavních oborových organizací, pracovních skupin a standardizačních organizací, mimo jiné IFIA, ISO, ASTM, CEN a EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum).

Provádíme všechny inspekční nominace pro ropné, plynné a chemické náklady podle hlavních ropných a petrochemických standardů, například se jedná o metody testování podle GOST, UOP, API, MPMS, ASTM, EN nebo IP a specifikace stanovené dle CEN nebo ISO nebo národními a místními standardizačními organizacemi. Pokud obdržíme informaci, že se vyžadují smluvní specifikace, můžeme použít jak upravené analytické metody, tak metody dodané našimi klienty. V případě potřeby můžeme také zákazníkům pomoci vybrat normy, které je vhodné používat a citovat pro efektivní řízení rizik v rámci konkrétní transakce nebo série transakcí. Společnost SGS také poskytuje technickou podporu v záležitostech souvisejících s používanými technologiemi, normami a pracovními postupy.

Informujte se o službách testování tryskových paliv zajišťovaných společností SGS.

kontaktujte nás