Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Kontrola kvality benzínu je základem řízení rizik pro výrobce, obchodníky a distributory.

Ve společnosti SGS provádíme kompletní testy pro jakoukoli zadanou specifikaci. Jedná se o evropské normy, jako je EN 228, nebo normu Americké společnosti pro testování a materiály (ASTM) D4814, ale také specifikace pro Kalifornský úřad pro zdroje ovzduší (CARB), Agenturu pro ochranu životního prostředí USA (EPA), Colonial Pipeline a další specifikace pro ropovody a plynovody.

Naše laboratoře zajišťují kompletní služby testování benzínu, včetně rutinního stanovení oktanového čísla výzkumnou metodou (RON), oktanového čísla motorovou metodou (MON), RVP, destilace, síry a hustoty. Analyzujeme vzorky benzínu z rafinérií, skladovacích zařízení, skladovacích nádrží a potrubí pro stanovení všech vlastností benzínu. Prostřednictvím naší celosvětové sítě laboratoří zajišťujeme řízení rizik pro zainteresované strany.

Proč společnost SGS?

Společnost SGS je vaší první volbou pro testování a kontrolu reformulovaného benzínu (RFG) a tradičního benzínu. Naše laboratoře po celém světě zajišťují celou řadu služeb v oblasti testování benzínu a striktně dodržují metody schválené vládními orgány (např. metody EPA).

Naši zkušení, vysoce kvalifikovaní analytici pracují v moderních laboratořích vybavených nejmodernější technologií. Mnoho z našich laboratoří má akreditaci ISO 17025, která zajišťuje poskytování analytických testů v souladu s nejvyššími laboratorními standardy. Společnost SGS udržuje kvalitu laboratoří a sleduje způsobilost prostřednictvím účasti na interních programech a programech kruhových testů třetích stran, interních i nezávislých auditech, důkladných školeních a pomocí norem pro soulad kompetencí.

Obchodní inspekce společnosti SGS pro náklady ropy a plynů vždy vycházejí z akceptovaných ropných a petrochemických norem, jako jsou metody testování API, UOP, GOST, MPMS, ASTM, IP nebo EN, a specifikací stanovených organizacemi ISO, CEN nebo regionálními a národními standardizačními organizacemi. Analytické metody vytvořené na zakázku nebo dodané klienty použijeme, pokud to vyžadují specifikace konkrétní smlouvy.

Na podporu řízení rizik v rámci konkrétní transakce (nebo řady transakcí) může SGS poskytovat klientům poradenství při výběru nejvhodnějších standardů pro použití či citaci. Nabízíme také komplexní technické poradenství a podporu týkající se všech otázek spojených s pracovními postupy, standardy a technologiemi.

Jako aktivní přední společnost v oboru je SGS členem hlavních orgánů, standardizačních organizací a technických pracovních skupin, mimo jiné ASTM, ISO, CEN, EI (Energy Institute, dříve Institute of Petroleum) a IFIA.

Informujte se o službách v oblasti testování benzínu společnosti SGS.

kontaktujte nás